FrågaÖVRIGT18/09/2017

Vad innehållet ett belastningsregisterutdrag

Vad står i utdrag från belastningsregistret när man söker jobb hos fortifikationsverket säkerhetsklass 2?

Lawline svarar

Hej och varmt välkommen till Lawline!

Lag (1998:620) om belastningsregister reglerar innehållet av ett utdrag från belastningsregistret. I lagens 3§ stadgas dess innehåll vilket lyder på följande vis:

3 § Registret ska innehålla uppgifter om den som
1. genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot har ålagts påföljd för brott,
2. har ålagts förvandlingsstraff för böter,
3. med tillämpning av 30 kap. 6 § brottsbalken har förklarats fri från påföljd,
4. på grund av åklagares beslut enligt 20 kap. 7 § rättegångsbalken, 9 eller 17 § lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare eller 46 § lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall inte har åtalats för brott, eller
5. har meddelats kontaktförbud enligt lagen (1988:688) om kontaktförbud, förbud enligt 3 kap. 5 § lagen (2015:642) om europeisk skyddsorder eller tillträdesförbud enligt lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang, dock inte tillträdesförbud enligt 9 a § i den sistnämnda lagen.

Det finns även vidare i 4§ vissa regler för utländska domar och beslut men ovan har du belastningsregistrets huvudsakliga innehåll. Sedan finns det ytterligare bestämmelser som reglerar hur länge en viss uppgift stannar i systemet, även kallat gallring. Detta kan vi exempelvis finna i lagens 16-18§§ men här är huvudregeln att uppgifterna gallras efter fem till tio år. Det finns givetvis undantag till detta och det går att utläsa ur paragraferna.

Du frågor specifik om vad det står om dig i ett utdrag ur belastningsregistret när man söker jobb hos fortifikationsverket som har säkerhetsklass 2. Just belastningsregistret går det inte att besvara vad det står angående dig men ovan har jag visat dig allt som får stå. Utöver detta kan du läsa på denna lathund vad som fortifikationsverket ytterligare tar reda på om dig.

Jag hoppas jag har hjälpt dig på vägen och har du ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på info@lawline.se. Ha en fortsatt trevlig kväll.

Mvh,

Oskar Paladini SöderbergRådgivare
Public question details image
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”