Vad innehållet ett belastningsregisterutdrag

2017-09-18 i ÖVRIGT
FRÅGA
Vad står i utdrag från belastningsregistret när man söker jobb hos fortifikationsverket säkerhetsklass 2?
SVAR

Hej och varmt välkommen till Lawline!

Lag (1998:620) om belastningsregister reglerar innehållet av ett utdrag från belastningsregistret. I lagens 3§ stadgas dess innehåll vilket lyder på följande vis:

3 § Registret ska innehålla uppgifter om den som
1. genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot har ålagts påföljd för brott,
2. har ålagts förvandlingsstraff för böter,
3. med tillämpning av 30 kap. 6 § brottsbalken har förklarats fri från påföljd,
4. på grund av åklagares beslut enligt 20 kap. 7 § rättegångsbalken, 9 eller 17 § lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare eller 46 § lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall inte har åtalats för brott, eller
5. har meddelats kontaktförbud enligt lagen (1988:688) om kontaktförbud, förbud enligt 3 kap. 5 § lagen (2015:642) om europeisk skyddsorder eller tillträdesförbud enligt lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang, dock inte tillträdesförbud enligt 9 a § i den sistnämnda lagen.

Det finns även vidare i 4§ vissa regler för utländska domar och beslut men ovan har du belastningsregistrets huvudsakliga innehåll. Sedan finns det ytterligare bestämmelser som reglerar hur länge en viss uppgift stannar i systemet, även kallat gallring. Detta kan vi exempelvis finna i lagens 16-18§§ men här är huvudregeln att uppgifterna gallras efter fem till tio år. Det finns givetvis undantag till detta och det går att utläsa ur paragraferna.

Du frågor specifik om vad det står om dig i ett utdrag ur belastningsregistret när man söker jobb hos fortifikationsverket som har säkerhetsklass 2. Just belastningsregistret går det inte att besvara vad det står angående dig men ovan har jag visat dig allt som får stå. Utöver detta kan du läsa på denna lathund vad som fortifikationsverket ytterligare tar reda på om dig.

Jag hoppas jag har hjälpt dig på vägen och har du ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på info@lawline.se. Ha en fortsatt trevlig kväll.

Mvh,

Oskar Paladini Söderberg
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom (20)
2021-08-14 Kan man bli borttagen från Lexbase om man har flyttat utomlands?
2021-02-13 Ärende hos hovrätten
2019-12-29 Juridiskt grundår & UJIK
2019-12-26 Fota och filma butik, restaurang och liknande

Alla besvarade frågor (95740)