FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt11/12/2018

Vad innebär "strikt enskild egendom" ?

Vad innebär "strikt enskild egendom"?

Finns det annan typ av "enskild" egendom?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Frågor om enskild egendom regleras av bestämmelserna i Äktenskapsbalken (ÄktB).

Enskild egendom

Huvudregel är att all egendom är giftorättsgods, i den mån den inte är enskild egendom, se 7 kap 1 § ÄktB. I 7 kap 2 § ÄktB regleras på vilka sätt egendom kan göras till enskild. För att egendom ska vara enskild egendom krävs det att makarna själva upprättar ett äktenskapsförord eller på grund av tredjemans villkor, såsom gåva eller testamente. Det innebär att egendom antingen är enskild egendom till följd av bestämmelsen eller giftorättsgods. Hur en egendom har gjorts till enskild egendom, kan dock innebära en vissa skillnader.

Egendom kan bland annat vara enskild till följd av äktenskapsförord, 7 kap. 2 § p1 ÄktB. Av 7 kap. 3 § ÄktB framgår det att det är möjligt att bestämma att egendom som tillhör eller tillfaller någon av makarna ska vara dennes enskilda egendom, med främsta rättsverkan att egendomen inte ska ingå i en eventuell framtida bodelning, 7 kap. 3 § ÄktB och 10 kap 1 § ÄktB. Makar som gjort egendom till enskild enligt äktenskapsförord, kan genom ett nytt förord bestämma att egendomen ska vara giftorättsgods. Här omfattas dock inte sådan egendom som är ena makens enskilda egendom till följd av en tredjemansföreskrift – exempelvis genom testamente, se 7 kap. 2 § punkt 2-4. Det innebär således att det inte är möjligt att göra sådan "typ" av enskilda egendom till giftorättsgods genom att upprätta ett äktenskapsförord. Därför kan möjligtvis sådan "typ" av enskild egendom uppfattas som mer "strikt", än enskild egendom till följd av äktenskapsförord.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Paula Reich ZackrissonRådgivare