Vad innebär strafföreläggande och vilka andra påföljder kan bli aktuella gällande bilsmitning och skada på bil? På vilekt sätt spelar inkomsten roll gällande straff?

2019-02-03 i Påföljder
FRÅGA
Har varit på förhör hos lokalpolisen ang smitning från en skada som åsamkats en annan bil vid ovarsam parkering (mindre lackskada på egen bil, okänd skada på andra bilen). Var vid tillfället på väg till vårdcentralen (VC) för medicinsk åtgärd, därför stressad och vidtog inte lämpliga åtgärder. P g a sjukdom kommande veckor glömdes händelsen men påminnelse kom via försäkringsbolaget. Trodde ärendet var löst därmed, men blev kallad till förhör varvid meddelades att ärendet går vidare till åklagare. Vid förhöret framgick att strafföreläggande kunde vara en möjlig utväg. Vad innebär det och vad kan andra möjliga resultat bli av ärendet hos åklagare? Ärendet är ju sett till skadans omfattning bagagellartat och löst via försäkringsbolaget. En sidofråga är huruvida det är relevant att vid förhöret fråga hur stor inkomst jag och min partner har. På vilket vis kan det spela roll?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Strafföreläggande innebär att man inte behöver gå till rättegång. Det är möjligt att använda vid brott där påföljden är begränsad till böter och/eller villkorlig dom, där den misstänkte erkänner att hen begått brottet och det är klart vad det ska bli för straff.

Andra möjliga resultat av ärendet, om du menar gällande vilka påföljder som kan tänkas bli, är alltid svårt att sia om då det helt beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Det som domstolen däremot har att förhålla sig gällande smitning är alltifrån böter till fängelse i ett år för smitning beroende på hur grovt brottet är (se här).

Inkomsten spelar roll för att t.ex. bestämma påföljden dagsböter där antalet böter påvisar brottets allvarlighet eller straffvärde och där beloppet per bot avgörs utifrån den dömdes inkomst. Brottets allvarlighet bestäms mellan 30 och 150 dagsböter (se här). Men beloppet per bot avgörs utifrån vad som bedöms som skäligt med hänsyn till den tilltalades inkomst, förmögenhet, försörjningsskyldighet och ekonomiska förhållanden i övrigt. Om det finns särskilda skäl, får dagsbotens belopp jämkas. Alltså: Två personer kan således dömas för samma brott till samma antal dagsböter men får betala olika mycket per bot beroende på deras inkomst. Detta eftersom lagen tar hänsyn till ekonomiska skillnader. Ett bestämt belopp för ett visst straff skulle slå olika beroende på hur väl, eller icke väl, ställt du har det.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänliga Hälsningar

Evelina Karhu
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1024)
2019-05-22 Kan man bli dömd för brott om man använder en bengalisk eld?
2019-05-21 Påföljd vid brott mot knivlagen för minderårig
2019-05-17 Måste jag betala en bot om det inte framgår var, när och hur jag ska betala?
2019-05-17 Gallringsregler för stöld, med påföljd villkorlig dom och dagsböter

Alla besvarade frågor (69283)