Vad innebär lagförslaget om förstärkt personlig integritet och begränsning av vissa söktjänster?

Hej! Vad innbär lagförslaget som vill stärka den personliga integriteten och begränsa söktjänster? Kommer lagförslaget att gå igenom?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår ifrån att det är regeringens förslag om ändring i tryck­frihets­förord­ningen, yttrande­frihets­grund­lagen och lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryck­frihets­förord­ningens och yttrande­frihets­grund­lagens områden som du syftar på, (se nu prop. 2021/22:59 Ett ändamålsenligt skydd för tryck- och yttrandefriheten).

Kortfattat innebär lagförslaget att skyddet för den personliga integriteten stärks genom att grundlagsskyddet för söktjänster som offentliggör personuppgifter om lagöverträdelser begränsas. Detta innebär att möjligheterna för söktjänster, exempelvis MrKoll som offentliggör personuppgifter om någon som har begått brott, begränsas genom att de inte ska få publicera uppgifter som rör bland annat fällande domar i brottmål och lagöverträdelser som innefattar brott från grundlagsskyddet, (prop. 2021/22:59 s. 46).

Anledningen till detta är alltså att det ska värnas om enskildas personliga integritet när personuppgifter behandlas. I propositionen resonerar lagstiftaren om att uppgiftssamlingar som innehåller uppgifter om lagöverträdelser är integritetskänsliga, och kan vara stigmatiserande och försvåra den enskildes återanpassning i samhället genom minskade möjligheter att komma in på arbetsmarknaden eller att få en bostad, (prop. 2021/22:59 s. 41).

Förslaget har fått kritik av flera remissinstanser, eftersom de anser att det finns en risk för att de föreslagna bestämmelserna kommer att träffa även skyddsvärda uppgiftssamlingar som är nödvändiga verktyg i journalistisk verksamhet. Detta är dock inte invändningar som har fått ett särskilt starkt gehör, (prop. 2021/22:59 s. 43-44).

Lagförslaget har redan hunnit gå så långt att det blivit en proposition som föreslås träda ikraft 1 januari 2023. En proposition är det slutliga förarbetet till en lag och lämnas till riksdagen av regeringen. Huruvida riksdagen kommer att rösta igenom lagförslaget eller inte får tiden utvisa. Det har dock exempelvis kommit en motion från Karin Engström (M) som ställer sig bakom propositionen men med undantag för just grundlagsskyddet för vissa söktjänster (se här). En motion är ett förslag som riksdagens ledamöter lämnar till riksdagen. Det skulle därför kunna bli så att propositionen partiellt går igenom med vissa undantag.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Alexandra MadsenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Allmänt om lagar och regler? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo