Vad innebär gemensam vårdad?

2019-05-11 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Jag undrar vad gemensam vårdnad innebär förutom att föräldrarna har gemensamt ansvar vad gäller skolgång m m. Det betyder väl inte automatiskt växelvis boende, 1 vecka hos mamma och en vecka hos pappa?
SVAR

Hej, tack för din fråga till Lawline!

Det finns inga specifika lagregler som talar om exakt vad gemensam vårdnad innebär men de lagar som reglerar gemensam vårdnad generellt hittar du i föräldrabalken (FB).

Det som framkommer av lagen är först och främst att föräldrarna gemensamt ska se till att barnet har en god fostran, omvårdnad och trygghet (FB 6 kap 1 §). Dessutom har föräldrarna ansvar för att barnets behov är tillgodosedda med hänsyn till barnets ålder, hälsa, utveckling (FB 6 kap 2 §). Det innebär också, precis som du nämner, att föräldrarna har gemensamt ansvar för skolgång och försörjning (FB 6 kap 2 §). Slutligen har föräldrarna ett gemensamt ansvar att bestämma över barnets personliga angelägenheter (ex. mobilavtal osv) men har också skyldigheter om barnet ex. förstör något (FB 6 kap 11 § - 13 §).

Gemensam vårdnad har inte fler bestämmelser utan grundar sig i hur föräldrarna bestämmer tillsammans hur de vill ta hand om barnet. Exempelvis så kan föräldrarna bestämma att barnet ska bo 1 vecka hos ena föräldern och nästa vecka hos andra. Men de kan också bestämma att barnet ska bo varannan månad hos ena eller andra föräldern eller enbart hos ena föräldern. Det är alltså helt upp till föräldrarna själva att bestämma. Man kan alltid skriva ett avtal tillsammans som säger hur boendesituationen ska se ut – detta är främst för att alla ska tydligt veta vad ni bestämt. Avtalet kan ni ändra när ni vill såklart!

Kortfattat så innebär gemensam vårdnad att vårdnadshavarna gemensamt ser till att barnet mår bra och har en trygg uppväxt. Hur man vill göra det är helt upp till föräldrarna, med grunden i barnets bästa i alla situationer. Det innebär alltså inte att barnet måste bo växelvis hos båda föräldrarna precis som du sa!

Hoppas du känner att du fått svar på din fråga!

Allt gott

Karin Ekström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3427)
2020-02-28 Giltighet av ett testamente
2020-02-27 Krävs medgivande från båda vårdnadshavarna vid utlandsresa med barn?
2020-02-25 Vem ansvarar för min makes skulder om min make går bort?
2020-02-24 Var kan man hitta bouppteckningar?

Alla besvarade frågor (77530)