Vad innebär full äganderätt?

2020-04-19 i Testamente
FRÅGA
undertecknad .......bestämmer härmed hur min kvarlåtenskap skall fördelas när jag dör:All kvarlåtenskap efter mig skall med full äganderätt tillfalla min samboVad innebär ovanstående?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv hittar du i Ärvdabalken.

Jag tolkar din fråga som att det är ett testamente som du talar om.

Enligt svensk lag finns det två olika sätt att ärva en persons kvarlåtenskap (kvarlåtenskap är all den egendom exempelvis fastighet, möbler, tavlor etc. minus avdrag för skulder som finns kvar efter någon som har avlidit). Det första begreppet är fri förfoganderätt och om en person ärver tillgångar med fri förfoganderätt innebär det att denne har rätt att spendera pengarna fritt, men har inte rätt att testamentera bort den ärvda egendomen till någon annan. Det innebär även att du som testamentstagare inte kan ge bort egendomen i form gåva till någon annan.

Däremot om det står i ett testamente att 'All kvarlåtenskap efter mig skall med full äganderätt tillfalla min sambo' innebär det att sambon som är testamentstagare har rätt att göra vad som helst med tillgångarna. Begreppet 'full äganderätt' ger testamentstagaren i detta fall sambon en större frihet. Sambon kan bestämma att ge bort egendom i form av gåva eller att testamentera bort en viss summa eller all kvarlåtenskap exempelvis till Konstföreningen Abstrakt. Till skillnad från fri förfoganderätt där testamentstagaren har endast rätt att spendera pengarna.

Sammanfattningsvis innebär full äganderätt för sambon (testamentstagare) att denne äger all kvarlåtenskap efter sin sambo full ut och att han/hon har rätt att bestämma fritt över kvarlåtenskapen genom att exempelvis testamentera en viss del av kvarlåtenskapen till Konstföreningen Abstrakt.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Har du fler funderingar kring arv och testamente rekommenderar jag Lawlines kompetenta jurister!

Vänligen,

Rahime Duman
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2816)
2021-04-09 Vad krävs för att ett testamente ska vara giltigt?
2021-04-08 Lagval för arv inom EU
2021-04-06 Kan vi testamentera bort sommarhuset med möjlighet för särkullbarnen att lösa ut sin andel?
2021-03-31 Giltiga testamenten och möjlighet att överklaga ett testamente

Alla besvarade frågor (91059)