Vad innebär full äganderätt?

undertecknad .......bestämmer härmed hur min kvarlåtenskap skall fördelas när jag dör:

All kvarlåtenskap efter mig skall med full äganderätt tillfalla min sambo

Vad innebär ovanstående?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv hittar du i Ärvdabalken.

Jag tolkar din fråga som att det är ett testamente som du talar om.

Enligt svensk lag finns det två olika sätt att ärva en persons kvarlåtenskap (kvarlåtenskap är all den egendom exempelvis fastighet, möbler, tavlor etc. minus avdrag för skulder som finns kvar efter någon som har avlidit). Det första begreppet är fri förfoganderätt och om en person ärver tillgångar med fri förfoganderätt innebär det att denne har rätt att spendera pengarna fritt, men har inte rätt att testamentera bort den ärvda egendomen till någon annan. Det innebär även att du som testamentstagare inte kan ge bort egendomen i form gåva till någon annan.

Däremot om det står i ett testamente att 'All kvarlåtenskap efter mig skall med full äganderätt tillfalla min sambo' innebär det att sambon som är testamentstagare har rätt att göra vad som helst med tillgångarna. Begreppet 'full äganderätt' ger testamentstagaren i detta fall sambon en större frihet. Sambon kan bestämma att ge bort egendom i form av gåva eller att testamentera bort en viss summa eller all kvarlåtenskap exempelvis till Konstföreningen Abstrakt. Till skillnad från fri förfoganderätt där testamentstagaren har endast rätt att spendera pengarna.

Sammanfattningsvis innebär full äganderätt för sambon (testamentstagare) att denne äger all kvarlåtenskap efter sin sambo full ut och att han/hon har rätt att bestämma fritt över kvarlåtenskapen genom att exempelvis testamentera en viss del av kvarlåtenskapen till Konstföreningen Abstrakt.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Har du fler funderingar kring arv och testamente rekommenderar jag Lawlines kompetenta jurister!

Vänligen,

Rahime DumanRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning