Vad innebär ett samboavtal?

2019-10-23 i Bodelning
FRÅGA
Hej. Jag vart utkastad av min sambo och vi har samboavtal som är skriven och när hon kastade ut mej så hade jag ingen bostad och inget jobb. Det har jag inte nu heller.Vad gäller när de finns ett samboavtal?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Vad innebär ett samboavtal?

Vid en separation mellan två sambos tillämpas Sambolagens regler om bodelning, om det inte finns ett samboavtal. Det framgår av Sambolagen att partnersen får lov att avtala om andra villkor vid bodelningen, och att det då ska göras skriftligt (9 § Sambolagen). Ett samboavtal innebär helt enkelt att samborna avtalar bort reglerna om bodelning som finns i Sambolagen. Avtalet kan antingen innebära att all egendom undantas från bodelningen, eller att viss egendom undantas. Vem som har rätt till vad vid en separation beror därför helt enkelt på vad samborna valt att avtala om.

Vem har rätt till bostaden?

Det finns dock en regel i Sambolagen som inte går att avtala bort genom ett samboavtal. Regeln anger att den sambon som är i bäst behov av den gemensamma bostaden har rätt att överta denna vid en eventuell separation (22 § Sambolagen). Om samborna inte har barn tillsammans, ska regeln dock bara gälla om synnerliga skäl talar för det. Ett synnerligt skäl kan till exempel vara om man är gravid och väntar ett gemensamt barn. Den som övertar bostaden ska då ersätta den andra för bostadens värde. Rätten att överta bostad prövas av domstol.

Vad gäller i ditt fall?

Sammanfattningsvis gäller därför det som står i ert samboavtal om vilken egendom som ska tillfalla vem. I den mån ni inte avtalat om något, tillämpas Sambolagen. Du har då möjlighet att kräva att bodelning ska ske (8 § Sambolagen). Huvudregel är att er egendom delas lika (14 § Sambolagen).

Vad gäller bostaden kan den som är i bäst behov av den gemensamma bostaden ha rätt att överta den. Om ni inte har barn krävs det dock synnerliga skäl för att få lov att överta bostaden.

Det är svårt att kunna svara mer specifikt utan mer information om avtalet, men hoppas att du fått svar på din fråga och vid fler funderingar är du välkommen att återigen höra av dig!

Vänligen,

Felicia Fredin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2426)
2020-02-22 Ska aktiebolag ingå i bodelning mellan makar?
2020-02-20 Vem har rätt till bostaden vid separation mellan sambos?
2020-02-17 Enskild egendom och bolag
2020-02-17 Ingår en fastighet som man fått i gåva i en bodelning?

Alla besvarade frågor (77246)