Vad innebär enskild egendom?

2016-11-30 i Testamente
FRÅGA
Hej! Gretas mor är död, far som är kvar skriver testamente att Greta ärver allt som enskild egendom.Nu är det så att Greta har en halvbror på fars sida som ju får ut sin laglott.Men hur blir det med Gretas del av farsarvet då hon dör, om hon är ogift och utan barn. Hon vill testamentera allt till en vän. Kan detta inkludera även farsarvet eller måste det ärvas av halvbrodern då det ärvdes av Greta som enskild egendom?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

När ett äktenskap upplöses genom skilsmässa så ska makarnas egendom fördelas genom bodelning enligt 9:1 Äktenskapsbalken, här

Vid bodelning mellan makar finns två slags egendom, giftorättsgods och enskild egendom. Vad som är vad får stor betydelse när makars egendom ska delas vid bodelning, se 10 kap. Huvudregeln är att all egendom som inte är enskild är giftorättsgods. På vilka grunder egendom kan vara enskild anges i 7:2 ÄktB. I ditt fall är all egendom som du ärv av din far enskild. Detta har inget att göra med hur/var du testamenterar det vidare, enskild egendom innebär bara att det är skyddat vid en eventuell skilsmässa.

Greta är fri att testamentera bort arvet.

Med vänliga hälsningar

Alban Dautaj
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2863)
2021-06-24 Hembudsklausul i testamente
2021-06-23 Vilka uppgifter om vittnena ska finnas med i testamentet?
2021-06-20 Måste testamentstagarens fulla personnummer finnas med i testamentet?
2021-06-17 Kan man testamentera enskild egendom i flera led?

Alla besvarade frågor (93333)