Vad innebär dubbelförsäkring och är bodelning fördelaktigt?

2019-06-20 i Bodelning
FRÅGA
Hej har genomgått skillsmässan blev klart 19 maj 2019 udran där med skillsmässan är är det bäst o ta bodelning för hon springr när hon hör bodelning ? Och nu har hon ändrat fastighets föräkringen på de viset att jag va utan skydd utan min vet skap i våran gemensamma fastighet sko ca 6 ha som vi har 50/50 .och nu fick jag jag ta en försäkring i samma firam och samma skog . Så skog o mark är nu dubbel föräkrad . Kan det va möjligt . Vid skogs brand typ . Undra vilken produckt gäller vid skada man kan ju bara få ersättning från en föräkring eller ? Har försäkringsbolaget gjort fel ? Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga.

Tillämpliga lagrum
Tillämpliga bestämmelser på din fråga hittar vi i Försäkringsavtalslagen (FaL) och Äktenskapsbalken (ÄktB).

Bodelning
Vid en skilsmässa får man, om någon begär det, genomföra en bodelning mellan de båda makarnas ägodelar. Detta betyder alltså att man inte behöver genomföra en bodelning om ingen av makarna vill det. När man genomför en bodelning delas båda makars ägodelar lika dem emellan efter avdrag för ens skulder. Huruvida en bodelning är fördelaktig i ditt fall eller inte beror helt och hållet på hur mycket skulder du och din fru har i förhållande till det giftorättsgods var och en äger. Är det så att du har höga skulder och knappt inget giftorättsgods, medan din fru inte har några skulder alls men mycket giftorättsgods så är en bodelning fördelaktig för dig eftersom du då kommer få ta del av mycket som din fru äger och vice versa. Jag har alltså svårt att uttala mig om vad som är bäst i ditt fall då jag inte har någon information om detta. Mer om detta framgår av 9:e och 10:e kap. ÄktB.

Dubbelförsäkring
Om det är så att du har skogen försäkrad i två olika försäkringsbolag är skogen dubbelförsäkrad, 6 kap 4 § FaL. Detta är inte på något vis olagligt utan båda försäkringsbolagen är ansvariga för skogen. Detta innebär således att vid en eventuell skada på skogen kan du kräva vilket som av försäkringsbolagen på ersättning upp till det skadade beloppet. Du har alltså ingen rätt att få dubbel ersättning för skadan på skogen, utan endast en ersättning som täcker skadorna du har lidit. I vissa fall har försäkringsbolagen olika värderingsregler när de ska betala ut ersättning varför du kan välja det som är mest fördelaktigt för dig.

Avslutning
Jag hoppas att du fick svar på din fråga och är det så att du har några följdfrågor är det bara att kontakta mig på Lisa.Gustafsson@Lawline.se så återkommer jag. Annars önskar jag dig lycka till!

Vänligen

Lisa Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2401)
2020-01-27 Makes skulder
2020-01-23 Hjälp med bodelning och avtal om framtida vinst
2020-01-23 Kan ena maken sälja den gemensamma bostaden utan den andre makens vetskap?
2020-01-20 Hur mycket ska avräknas i bodelningen när bostadsrätt köpts till viss del med enskild egendom?

Alla besvarade frågor (76591)