FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder02/06/2022

Vad innebär det om någon blir dömd till t.ex. 150 dagsböter á 1000 kr?

Hej, jag går på gymnasiet och har en fråga angående rätten och samhället. Vad innebär det om någon blir dömd till t.ex. 150 dagsböter á 1000 kr?

Lawline svarar

Hej, 

Tack för att du vänder dig till Lawline med dina fråga! 

Bestämmelser om böter återfinns i 25 kap. Brottsbalken samt riksåklagarens riktlinjer RåR 2007:2.  

Dagsböter:

Dagsböter är en brottspåföljd i form av ett belopp som anpassas efter svårighetsgraden av brottet samt den dömdes ekonomiska situation. Beloppet som bestäms har två komponenter, å enda sidan antalet dagsböter (dvs. dagar) som anger hur strängt domstolen sett på själva brottet, och å andra sidan storleken på varje dagsbot (dvs. summan). 

Dagsböter skall bestämmas till ett antal av minst 30 och högst 150 dagar. Vidare fastställs varje dagsbot till ett visst belopp från och med 50 kr till 1000 kr efter vad som är skäligt med hänsyn till den tilltalades inkomst, förmögenhet, försörjningsskyldighet och ekonomiska förhållanden i övrigt (25 kap. 2 § 2 st. Brottsbalken). Om det finns särskilda skäl, får dagsbotens belopp jämkas.

För att besvara din fråga innebär 150 dagsböter á 1000 kr att den dömde ska betala en summa på 1000 kr under löpandet av 150 dagar. Med det sagt är detta den maximala summan och det maximala antalet dagar en person kan få i böter, något som antyder på att brottet har varit att anse som grovt enligt domstolen. 

Jag hoppas på att mitt svar är till hjälp! Har du vidare frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till oss!

Mvh

Samah SulaimanRådgivare