FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt18/12/2018

Vad innebär det att vara särbo?

Vad innebär det att vara särbo? Kan man betraktas som särbo utan att ha ingått äktenskap? Jag är ihop med en kvinna, men bor i Finspång. Finns det någon annan benämning på detta och hur kan man rent juridiskt hantera detta? Vad för skyldigheter och vad bör man tänka på?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad innebär det att vara särbo?

Det finns inte någon lag som reglerar särbos rättigheter och skyldigheter. På motsvarande sätt finns det inte någon juridisk definition för särbo. Två personer är särbos om de är i ett äktenskapsliknande förhållande utan att bo tillsammans. Särbos behöver inte vara gifta. Man kan säga att särbo är motsatsen till sambo. Med sambor menas två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll (1 § sambolagen).

Särbos har inte rätt till varandras egendom så om du exempelvis bor i en lägenhet och har köpt egna möbler så behåller du möblerna efter en eventuell separation. Om två sambor separerar delar de på samboegendom d.v.s. sambors gemensamma boende och bohag (3 § sambolagen). Med bohag menas t.ex. möbler.

Särbo är inte reglerad i lag och det finns i princip inga rättigheter och skyldigheter när två personer är särbos.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Tina HashemRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”