Vad innebär det att särkullbarnet väljer att ta ut sin arvslott direkt?

2020-08-27 i Särkullbarn
FRÅGA
Om särkullbarnen väljer att ta ut sin arvslott har de rätt att kräva mer när makan går bort då?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din fråga aktualiserar reglerna i ärvdabalken (ÄB). Om arvlåtaren var gift, ska kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken. Efterlämnar arvlåtaren någon bröstarvinge som inte är den efterlevande makens bröstarvinge, gäller dock att makens rätt till kvarlåtenskapen omfattar en sådan arvinges arvslott endast om arvingen avstått från sin rätt i enlighet med vad som anges i 3 kap 9 § ärvdabalken (3 kap 1 § ÄB). Genom ett arvsavstående enligt 9 § kan ett särkullbarn avstå från att omedelbart få ut sitt arv. Särkullbarnet får då i stället efterarvsrätt efter den först avlidne maken vid den sist avlidne makens död på samma sätt som övriga arvsberättigade.

Om ett särkullbarn väljer att ta ut sin arvslott vid den först avlidna makens bortgång, har särkullbarnet ingen så kallad efterarvsrätt vid den efterlevande makens bortgång. Detta innebär att särkullbarnet, om han eller hon väljer att ta ut sin arvslott, inte har rätt att kräva mer när makan går bort.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Michaela Iosifidou
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1127)
2021-01-17 Särkullbarns arvsrätt
2021-01-15 Fördelning av arv mellan efterlevande maka och särkullbarn
2021-01-15 Finns det möjlighet att vänta med fördelning av arv till särkullbarn tills båda makarna gått bort?
2021-01-14 Kan min pappas fru testamentera bort arvet?

Alla besvarade frågor (88187)