Vad innebär det att både civilrättsliga- och straffrättsliga påföljder kan utdömas till följd av ett brott?

2019-11-24 i Påföljder
FRÅGA
Skillnaden mellan civil- och straffrättsliga påföljder är att de förra regleras i civilrättslig lagstiftning och de senare i straffrättslig sådan. En person som begått ett brott kan dock bli föremål för både civil- och straffrättsliga påföljder till följd av ett brott.Det jag behöver veta är om detta stämmer eller inte, vilket lagrum/rekvisit som gäller och vad det innebär.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag

Då din fråga rör påföljder av brott kikar vi närmare på brottsbalken (BrB)

Ja, det stämmer att både civilrättsliga- och straffrättsliga påföljder kan utdömas till följd av ett brott

I brottsbalkens första kapitel stadgas följande: "förutom påföljd kan brott, enligt vad därom är stadgat, föranleda förverkande av egendom, företagsbot eller annan särskild rättsverkan, så ock medföra skyldighet att gälda skadestånd." (1 kap. 8 § BrB).

Skyldighet att betala skadestånd är det mest förekommande exemplet på en civilrättslig påföljd som döms ut i samband med en straffrättslig påföljd till följd av ett brott.

Rättsregeln innebär helt enkelt att flera påföljder, dels civilrättsliga, dels straffrättsliga, kan följa av samma gärning.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga, och önskar dig en god avslutning på helgen!

Med vänliga hälsningar

Mattias Törnström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll