FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder24/11/2019

Vad innebär det att både civilrättsliga- och straffrättsliga påföljder kan utdömas till följd av ett brott?

Skillnaden mellan civil- och straffrättsliga påföljder är att de förra regleras i civilrättslig lagstiftning och de senare i straffrättslig sådan. En person som begått ett brott kan dock bli föremål för både civil- och straffrättsliga påföljder till följd av ett brott.

Det jag behöver veta är om detta stämmer eller inte, vilket lagrum/rekvisit som gäller och vad det innebär.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag

Då din fråga rör påföljder av brott kikar vi närmare på brottsbalken (BrB)

Ja, det stämmer att både civilrättsliga- och straffrättsliga påföljder kan utdömas till följd av ett brott

I brottsbalkens första kapitel stadgas följande: "förutom påföljd kan brott, enligt vad därom är stadgat, föranleda förverkande av egendom, företagsbot eller annan särskild rättsverkan, så ock medföra skyldighet att gälda skadestånd." (1 kap. 8 § BrB).

Skyldighet att betala skadestånd är det mest förekommande exemplet på en civilrättslig påföljd som döms ut i samband med en straffrättslig påföljd till följd av ett brott.

Rättsregeln innebär helt enkelt att flera påföljder, dels civilrättsliga, dels straffrättsliga, kan följa av samma gärning.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga, och önskar dig en god avslutning på helgen!

Med vänliga hälsningar

Mattias TörnströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo