Vad innebär det att ärva en laglott?

Min far har gått bort, jag är särkullsbarn från första äktenskapet, hans andra fru lever. Det finns ett testamente som lyder; undertecknade äkta makar förordnar härmed såsom vår yttersta vilja och testamente att vid någon frånfälle skall den efterlevande maken erhålla all den avlidnes kvarlåtenskap.

Detta förordnande skall dock ej gälla på mina, fars namn, barn XX och XXs laglott

Vad betyder detta?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad är en arvslott respektive laglott?

Enligt den legala arvsordningen är ens bröstarvingar, dvs barn, de närmsta arvingarna och de som ska ärva när man avlider. Den legala arvsordningen tillämpas om det inte finns något upprättat testamente. Om din far har två barn skulle ni enligt den legala arvsordningen dela lika på hans kvarlåtenskap och således ärva 50 % vardera. Det man skulle få enligt den legala arvsordningen kallas för arvslott (2 kap. 1 § ÄB).

Om man vill ändra arvsförutsättningarna kan man upprätta ett testamente. Barn har alltid rätt att ärva minst sin laglott och denna kan inte testamenteras bort. Laglotten utgör hälften av arvslotten, dvs hälften av det ni enligt lag skulle ärvt. I ert fall där ni är två barn utgör er laglott 25 % vardera av den totala kvarlåtenskapen eftersom er arvslott skulle vara 50 % vardera (7 kap. 1 § ÄB).

Vad innebär testamentet?

I testamentet har din far och hans fru förordnat så att de ska ärva varandra när någon av dem avlider med din fars barns laglotter som undantag. Det innebär att ni barn kommer att få ärva era laglotter, som är vardera 25 % av hela kvarlåtenskapen, och den efterlevande makan kommer att ärva resterande andel av kvarlåtenskapen enligt testamentet, dvs 50 %.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna JohanssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”