Vad ingår i giftorättsgods?

2020-05-05 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej!Min pojkvän vill nu gifta sig i sommar. Jag har en hyresrätt, dyra smycken och sparpengar som jag sparat genom åren och kommer eventuellt ärva en del inom sin tid. Jag är även bra på att spara pengar, men inte pojkvännen. Om vi skulle skilja oss om 5 år, ingår dessa tillgångar som jag haft innan, det jag sparar efter och eventuella arv som giftorättsgods?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer att lägga upp mitt svar på det sätt att jag först kort går igenom bodelning och vad som ingår i denne – sedan går jag igenom de olika egendomarna som du nämner i din fråga och redogör huruvida dessa utgör giftorättsgods samt hur man ska gå tillväga ifall man inte vill att dessa ska ingå vid en eventuell bodelning.

Reglerna om äktenskap och dess upplösande hittar vi i Äktenskapsbalken (ÄktB).

Allmänt om bodelning och vad som ska ingå

Vid en skilsmässa ska en bodelning upprättas och makarnas egendom ska fördelas mellan dem (9 kap. 1 § ÄktB).

Huvudregeln är att allt giftorättsgods ska ingå i en bodelning (10 kap. 1 § ÄktB). En makes egendom anses vara giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Enskild egendom är enligt 7 kap. 2 § ÄktB bl.a:

1. Egendom som genom äktenskapsförord är enskild

2. Egendom som make har fått i gåva med villkoret att det ska vara enskild egendom

3. Egendom som make har fått genom ett testamente med villkoret att det ska vara enskild egendom

4. Egendom som en make ärvt och som enligt testamente ska vara enskild egendom

Därutöver får man vid en bodelning ta undan kläder och andra föremål i skälig omfattning från bodelningen som ni har uteslutande till ert personliga bruk, detta kan exempelvis vara glasögon, parfym och smycken (10 kap. 2 § ÄktB).

Framtida arv

Arv anses utgöra giftorättsgods om det inte har getts med förbehållet att det ska vara din enskilda egendom och kommer därmed ingå i bodelningen.

Om du inte vill att detta ska ingå i bodelningen krävs det att arvlåtaren genom ett testamente anger att arvet ska utgöra enskild egendom. Du kan också göra arv till enskild egendom efter att du har mottagit arvet genom att skriva ett äktenskapsförord (7 kap. 3 § första stycket ÄktB).

Hyresrätten

Hyresrätter anses också utgöra giftorättsgods, men hyresrätter har dock inget värde varför det inte finns något värde att dela på (12 kap. 65 § Jordabalken). Det går självklart att upprätta ett äktenskapsförord enligt vilket hyresrätten ska vara enskild egendom, men det får inte så stora effekter eftersom att bostaden tillfaller den av er som bäst behöver den oavsett om det är enskild egendom eller giftorättsgods (11 kap. 8 § första stycket ÄktB).

Eftersom att hyresrätten inte har något värde, riskerar du dessutom att inte få någon kompensation ifall din framtida make anses ha större behov av bostaden.

Dyra smycken

Som jag nämnde i början av svaret, så har man en möjlighet att i skälig omfattning ta undan personliga föremål från bodelningen (10 kap. 2 § ÄktB).

Eftersom att du skriver "dyra smycken" antar jag att de har ett större ekonomiskt värde – i så fall kan det beroende på din framtida mans ekonomi anses att han missgynnas i en för hög grad om man undantar dessa från bodelningen och smyckena kommer därmed ingå i bodelningen.

För att undvika att smyckena ska anses utgöra giftorättsgods och räknas med i bodelningen, krävs det att man genom ett äktenskapsförord gör smyckena till enskild egendom.

Sparpengar

All egendom som makar äger anses vara giftorättsgods om det inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB) – detta innebär att även dina sparpengar utgör giftorättsgods och kommer ingå vid en eventuell bodelning.

För att de sparade pengarna inte ska ingå i bodelningen krävs det att pengarna har blivit eller är enskild egendom. Även här vore det enklast att göra pengarna till enskild egendom genom ett äktenskapsförord.

Sammanfattning

Samtliga typer av egendom som du nämner i din fråga är alltså giftorättsgods och kommer att ingå vid en bodelning – om inte egendomen görs om till enskild egendom genom äktenskapsförord eller testamente.

Om du vill upprätta ett äktenskapsförord så kan du göra detta snabbt och enkelt via Lawlines avtalstjänst. Vad gäller testamente kan man även själv upprätta detta, men om du vill ha hjälp med att skriva det så kan du alltid boka tid med någon av våra duktiga jurister.

Det blev ett lite längre svar men jag hoppas att jag besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att kontakta oss igen.

Med vänliga hälsningar,

Natascha Beck Hansen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (1035)
2021-04-17 Vid vilken tidpunkt bedöms vad som ska ingå i en bodelning vid skilsmässa och hur vet man att ett arv ska ingå i denna bodelning?
2021-04-17 Hur gifter man sig med medborgare från 3:de land? (Jamaica)
2021-04-15 Svensk skilsmässas giltighet i USA
2021-04-12 Vem äger vad i ett äktenskap?

Alla besvarade frågor (91309)