Vad ingår i en bröstarvingens arv?

2020-06-03 i Särkullbarn
FRÅGA
Jag som enda arvinge, särkullbarn, ärver jag ev tillgångar i hemmet, begravning bekostas av socialnämnden,
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser som reglerar din fråga hittar vi i ärvdabalken (ÄB).

Vad ingår i bröstarvingens arv?

I egenskap av barn till den avlidne är du också bröstarvinge och har därmed en lagstadgad rätt till arvet (2 kap. 1 § ÄB). Som ensam arvinge kommer du att få ärva hela kvarlåtenskapen om inget testamente har upprättats. Detta innebär att du ärver alla tillgångar som tillhört din förälder och som särkullbarn har du också rätt att få ut hela arvet direkt om du önskar detta om din förälder var gift vid sin bortgång (3 kap. 1 § ÄB).

Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga och att mitt svar var till hjälp!

Vänligen,

Evelina Sjöberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1061)
2020-07-03 Arvskifte - barn från tidigare förhållande
2020-06-30 Spendera särkullbarnens efterarv?
2020-06-30 Särkullbarns rätt till arv
2020-06-30 Hur blir det med arvsrätten när ny make ska bo i orubbat bo?

Alla besvarade frågor (81764)