Vad ingår i en bröstarvingens arv?

2020-06-03 i Särkullbarn
FRÅGA
Jag som enda arvinge, särkullbarn, ärver jag ev tillgångar i hemmet, begravning bekostas av socialnämnden,
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser som reglerar din fråga hittar vi i ärvdabalken (ÄB).

Vad ingår i bröstarvingens arv?

I egenskap av barn till den avlidne är du också bröstarvinge och har därmed en lagstadgad rätt till arvet (2 kap. 1 § ÄB). Som ensam arvinge kommer du att få ärva hela kvarlåtenskapen om inget testamente har upprättats. Detta innebär att du ärver alla tillgångar som tillhört din förälder och som särkullbarn har du också rätt att få ut hela arvet direkt om du önskar detta om din förälder var gift vid sin bortgång (3 kap. 1 § ÄB).

Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga och att mitt svar var till hjälp!

Vänligen,

Evelina Sjöberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1127)
2021-01-17 Särkullbarns arvsrätt
2021-01-15 Fördelning av arv mellan efterlevande maka och särkullbarn
2021-01-15 Finns det möjlighet att vänta med fördelning av arv till särkullbarn tills båda makarna gått bort?
2021-01-14 Kan min pappas fru testamentera bort arvet?

Alla besvarade frågor (88149)