FrågaFAMILJERÄTTBodelning05/06/2014

Vad ingår i bodelningen?

Hej. Jag och min fru står inför en skilsmässa och har en tvist ang vår bil, Hon anser att bilen är hennes i och med att den står på henne. Vad är rätt. Skall inte bilen värderas och delas upp?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Makar i ett äktenskap råder själva över sin egendom vilket innebär att en makes äganderätt till egendomen inte påverkas av äktenskapet. Däremot har makarna giftorätt i varandras egendom, vilket innebär ett latent äganderättsanspråk i varandras egendom vid en framtida bodelning. Detta innebär en ömsesidig rätt att dela varandras giftorättsgods vid äktenskapets upplösning.

När ett äktenskap upplöses genom exempelvis skilsmässa så ska makarnas egendom fördelas genom bodelning enligt 9 kap 1§ äktenskapsbalken (ÄktB). I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå och all egendom som inte är enskild egendom är giftorättsgods enligt 7 kap 1-2 §§ ÄktB. Detta innebär att om inte bilen är enskild egendom genom exempelvis ett äktenskapsförord eller ett testamente med villkor om att den ska vara hennes enskilda så ska den ingå i bodelningen och delas lika mellan er. Det har således inte som huvudregel någon betydelse vem det är som faktiskt äger egendomen (bilen), utan den ska ingå i bodelningen.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Bestämmelserna hittar du här

Vänligen,

Mattias LiljebäckRådgivare