Vad ingår i bodelning vid äktenskapsskillnad och är egendomen enskild?

Hej! Vi är gifta sedan 15 år. Med sig in i boet hade min man ca 2 miljoner kronor. Vi skrev inget äktenskapsförord. För några år sedan fick min man en gåva på ca 7 miljoner kronor av sina föräldrar. Han säger att det inte skrevs något gåvobrev alls men jag misstänker ändå att det finns och kan komma fram vid ev skilsmässa att det var enskild egendom. Vi har totalt tillgångar på ca 15 miljoner. 3 fastigheter som står 50% på oss var. Värda ca 10 milj ihop. Jag börjar närma mig skilsmässa i tanken. Han kommer försöka få mig att inte få något. Hur ska jag gå tillväga? Hur mycket har jag rätt till?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Vad säger lagen?

Bodelning vid äktenskapsskillnad regleras i Äktenskapsbalken (1987:230) (ÄB).

Det som ingår i bodelningen är makarnas giftorättsgods, vilket framkommer av 10 kap 1 § ÄB. Giftorättsgodset är allt som inte är enskild egendom enligt 7 kap 1 § ÄB. I 7 kap 2 § finns 6 punkter på vad som räknas som enskild egendom. Förkortat kan man säga att detta är:

  1. Egendom som följer av äktenskapsförord att den ska vara enskild
  2. Egendom som make/maka fått i gåva av någon annan än make/maka med villkor om att egendomen ska vara enskild.
  3. Egendom som make/maka erhållit genom testamente med villkor om att egendomen ska vara enskild.
  4. Egendom som make ärvt och som enligt testamente är villkorad att vara enskild egendom.
  5. Försäkringar
  6. Egendom som trätt i stället för punkten 1-5.

Observera att egendomen ska vara förenad med villkor om att vara mottagarens enskilda egendom för att egendomen ska kunna räknas som enskild i de fall det inte följer av äktenskapsförordet. Det innebär att om det inte finns något villkor så kommer egendomen inte att vara enskild och således vara giftorättsgods, vilket ska ingå i bodelningen. Huvudregeln är att giftorättsgodset ska hälftendelas mellan makarna.


Gåvan

Du skriver att din make fick en gåva på 7 miljoner av sina föräldrar. Det finns lite olika scenarier här. Om det finns ett gåvobrev med villkor om att egendomen ska vara enskild så kommer det att falla under punkten 2 ovan och därmed räknas egendomen som enskild. 


Eftersom det rör sig om en stor summa pengar kan det vara så att egendomen räknas som förskott på arv. Finns det inget gåvobrev eller liknande som styrker det så kan inte egendomen falla under ovanstående punkter och därmed kommer egendomen räknas som giftorättsgods vilket ska ingå i bodelningen. 


Övriga tillgångar

Eftersom ni äger dessa fastigheter tillsammans så kommer det troligtvis vara så att dessa kommer att delas till hälften var i en bodelning. Om det inte finns något äktenskapsförord eller liknande som faller under de ovanstående 6 punkterna så kommer det att bli svårt för din make att hävda att egendomen är enskild eftersom egendomen annars är giftorättsgods.


Sammanfattning och råd

Sammanfattningsvis kan man säga att den egendom som ingår i bodelningen är giftorättsgods och att egendomen är giftorättsgods i det mån egendomen inte är enskild genom äktenskapsförord eller gåva, testamente, arv med villkor om att egendomen ska vara enskild.


Det är svårt för mig att ge dig ett exakt svar på vad som händer med egendomen vid bodelning då jag har för lite information för att avgöra det. Men jag har gått igenom det generella regelverket i lagstiftningen.

Om du har fler frågor eller funderingar kring vad som gäller närmare i just din situation så rekommenderar jag dig att höra av dig till vår express-rådgivning. Där har du även möjlighet till återkoppling i ditt ärende. Du kan också ta hjälp av en jurist eller advokat som är specialiserad på frågor om äktenskapsskillnad och bodelning.


Jag hoppas att det gav dig tillräckligt med svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar, 

Tilda HanssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Äktenskapsskillnad? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”