Vad ingår i bodelning

2016-08-30 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
hej jag och min man träffades 1996 och gifte oss 2004 fick 1 barn , vi skrev ett äktenskapsförord på min mans familje gård, vad händer om vi kommer skiljas saken är den att vi köpt till flera olika gårdar under årens lopp samt enormt stor maskinpark som allt finn lån på men är ej överbelånat motsvarande fastigeter maskiner mm mm han står för alla lån på allt inköpt efter vi gift oss och vi har inget äktenskaps förord gjort efter detta, vad händer vi en eventuellt skillsmässa har jag rätt till något eller har jag bara slavat med i alla år...
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Aktuell lagstiftning när det gäller egendom i äktenskap återfinns i äktenskapsbalken (ÄktB).

Egendom i äktenskap

I ett äktenskap finns mellan makar två typer av egendom, giftorättsgods och enskild egendom. Huvudregeln är att all egendom som inte är enskild utgör giftorättsgods, ÄktB 7 kap. 1 §. Den egendom som räknas upp i ÄktB 7 kap. 2 § kan vara enskild, all annan egendom utgör giftorättsgods. Till vilken kategori viss egendom hänförs får betydelse vid en bodelning som sker med anledning av äktenskapsskillnad. Vid en bodelning så ingår nämligen enbart makarnas giftorättsgods medan makarnas enskilda egendom undantas. Makarnas giftorättsgods läggs vid bodelningen samman för att sedan delas lika mellan dem.

Bodelning – vad ingår

När ett äktenskap upphör genom en skilsmässa skall i regel en bodelning göras, ÄktB 9 kap 1 §. Bodelningen skall göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes, vilket anses vara den dag då ansökningshandlingarna har kommit in till tingsrätten. Det är alltså de tillgångar och skulder som finns denna dag som skall tas med i bodelningen, alla tillgångar och skulder som uppkommer efter denna tidpunkt skall inte ingå i bodelningen, ÄktB 11 kap. 2 §. Det är alltså den egendom och de skulder som ni har den dag som er ansökan om skilsmässa kommer in till tingsrätten som kommer att ligga till grund för bodelningen.

Vid en bodelning är det den egendom som utgör giftorättsgods som skall delas mellan makarna, ÄktB 10 kap. 1 §. All egendom som inte är enskild utgör giftorättsgods, ÄktB 7 kap. 1 §. Vilken egendom som är enskild framkommer i ÄktB 7 kap. 2 §. Där står exempelvis att egendom kan vara enskild på grund av den genom äktenskapsförord gjorts enskild, att ena maken fått egendomen genom gåva eller testamente med föreskriften om att egendomen skall utgöra enskild egendom m.m. Den enskilda egendomen behåller alltså respektive make vid bodelningen. Den egendom som därmed inte är enskild kommer att ingå i bodelningen.

När det gäller din mans familjegård så har ni skrivit ett äktenskapsförord och under förutsättning att ni där gjort den till din mans enskilda egendom så skall inte denna ingå i bodelningen. I övrigt skall alltså all egendom som inte utgör enskild egendom ingå i bodelningen och delas lika mellan er.

Bodelning – tillvägagångssättet

En bodelning innebär att de gemensamma ekonomiska förhållandena skall upplösas men medför ingen förändring i ansvaret och respektive make svarar fortfarande för sina egna skulder. En bodelning går till så att man först utreder makarnas tillgångar och skulder. Efter att boet utretts på detta sätt bedömer man vilken egendom som skall ingå i bodelningen (giftorättsgodset) och gör avdrag för de skulder som vardera maken har. Egendomen (giftorättsgodset) som återstår efter skuldtäckningen läggs sedan samman och delas lika mellan makarna.

En makes andel i boet utgör alltså summan av bruttogiftorättsgodet, vilket är summan av vad som avsatts för skuldtäckning respektive makens hälft av nettogiftorättsgodset. Efter det att makarnas andel i boet bestämts fördelas egendomen mellan makarna genom lottläggning.

Skulle resultatet bli oskäligt finns det möjlighet att jämka bodelningen vilket innebär att en av makarna får behålla en större del av sitt giftorättsgods, ÄktB 12 kap. 1 §. Man frångår alltså principen om att giftorättsgodset skall delas lika mellan makarna vid bodelningen. Vad som kan ligga till grund för en sådan jämkning är om äktenskapet skulle ha varit mycket kort eller om den ena maken har en betydligt större förmögenhet.

Mer om bodelning kan du läsa om i ÄktB kap 9-11.

Sammanfattning och råd

Vid bodelningen kommer ni alltså att dela lika på det sammanlagda giftorättsgodset efter det att de skulder som ni har dragits av. Den egendom som utgör enskild egendom skall inte ingå i bodelningen och skulle således din mans familjegård gjorts till enskild i äktenskapsförordet kommer denna inte att ingå i bodelningen. Det faktum att din man står för en stor del av lånen kan innebära att han har större skulder än du vilket medför att en större del av giftorättsgodset kommer att räknas av mot dessa skulder i skuldtäckningen och att han såldes kommer att bidra i mindre utsträckning till det giftorättsgods som delas lika mellan er. Dock utgör de gårdar och maskiner som inköpts giftorättsgods under förutsättning att de inte gjorts till enskild egendom och skall därav ingå i bodelningen till följd av äktenskapsskillnad.

Vill du ha vidare rådgivning eller hjälp så samarbetar vi på Lawline med erfarna jurister på Familjens Jurist och skulle du önska boka ett möte kan du göra det direkt via denna länk; http://lawline.se/boka

Om jag har förstått din fråga fel eller om något i svaret är oklart är du välkommen att kontakta mig på; kristina.svensson@lawline.se

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänligen

Kristina Svensson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (953)
2020-09-22 Hur ansöker jag om skilsmässa?
2020-09-20 Vi gifte oss i Marocko, hur skiljer vi oss i Sverige?
2020-09-17 Hur mycket får jag vid äktenskapsskillnad?
2020-09-16 Kan man förkorta betänketiden vid skilsmässa?

Alla besvarade frågor (84255)