Vad har vårt särkullsbarn rätt till?

2019-01-22 i Särkullbarn
FRÅGA
Vi är ett gift par i 70-års åldern. Mannen har ett särkullsbarn, vi har två gemensamma barn.Vi har skrivit testamente att särkullsbarnet endast ska få laglotten. Särkullsbarnet har mycket god ekonomi, och vi har minimal kontakt. Om mannen går bort först skulle det bli svårt för hustrun att kunna lösa ut särkullsbarnet och samtidigt ha möjlighet att behålla huset. Mannen vill även av andra anledningar minimera arvet till särkullsbarnet.Fråga 1) Skulle mannen kunna ge sin halva del i huset som gåva till hustrun, med fri förfoganderätt livet ut, och på så sätt undanta husets värde i det arvsbelopp som särkullsbarnet har rätt till?Fråga 2) Ska man då också ange att huset är enskild egendom? Annars ärver väl mannen huset, om hustrun går bort först?Fråga 3) Om hustrun går bort först och mannen så småningom inte klarar av att bo i huset, utan behöver ett enklare boende, kan han sälja huset då och använda pengarna till nytt boende?Mvh
SVAR

Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga!

Som du själv skrivit har särkullsbarnet rätt till sin laglott (7 kap 1 § Ärvdabalk). Detta är alltså hälften av din makes tillgångar efter att era tillgångar delats lika mellan dig och din make.

Fråga 1. Problemet med upplägget du föreslår är att det finns ett förstärkt laglottsskydd (7 kap 4 § Ärvdabalk). Om arvlåtaren i livet ger bort gåvor på ett sätt som till syftet är att likna med att testamentera, så ska gåvan gå tillbaka till dödsboet, eller så ska ersättning utges för gåvans värde. Om din man ger bort sin del av huset till dig, men fortfarande lever tillsammans med dig i huset, så är gåvan att se som ett testamente. Huset ska då gå tillbaka till dödsboet och fördelas mellan alla arvingarna.

Fråga 2. Om man skriver att halva huset (gåvan) är hustruns enskilda egendom så kommer mannen inte att ha rätt att ta del av egendomen i bodelningen som görs efter dödsfallet, men han kommer ändå att ärva egendomen med fri förfoganderätt, eftersom gemensamma barn först ärver när båda deras gifta föräldrar gått bort (3 kap 1 § Ärvdabalk). Han har då rätt att göra vad han vill med huset, förutom att testamentera över det, eftersom huset då ska ärvas av de gemensamma barnen den dagen då båda föräldrarna är borta.

Fråga 3. Ja, det man har ärvt med fri förfoganderätt kan man göra vad man vill med, utom att testamentera över egendomen.

Förslag

Det finns en möjlighet för särkullsbarnet att avstå från att utkräva sin laglott vid förälderns bortgång, och istället vänta på att få ut sitt arv tills båda makar är borta (3 kap 9 § Ärvdabalk). Ni kan vara tydliga med särkullsbarnet om att detta är er önskan och be särkullsbarnet respektera detta.

Tack för att du kontaktade lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på lawline, 08-533 300 04

Vi besvarar samtal måndag till fredag 10:00-16:00

Ebba Ekstrand
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (918)
2019-05-14 Arv till utländsk medborgare
2019-05-07 Hur sker arvsfördelning mellan gemensamma barn och särkullbarn vid efterarv?
2019-05-07 Ärver maken eller särkullsbarnen?
2019-05-07 Hur ärver särkullbarn respektive gemensamt barn?

Alla besvarade frågor (69223)