Vad har särkullbarnen rätt att ärva ur den efterlevande makens tillgångar?

Hej

Jag är gift och jag har ett eget barn sedan tidigare och min partner har 2 barn (mina bonusbarn). Om min partner går bort, vad ingår i vårt gemensamma bohag, som min partners barn ska ha del av? T.ex. Jag är mer av en "sparare" och min partner en "slösare". Ingår mina egna besparingar på typ fondkonto, bankkonto, som endast står i mitt namn i bohaget och att mina bonusbarn därmed kan få ärva en del av mina sparkonton/egna tillgångar?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om din partner skulle gå bort så upplöses äktenskapet er emellan (ÄktB 1:5), och då ska en bodelning göras (ÄktB 9:1). I bodelningen ska ert giftorättsgods ingå (ÄktB 10:1), det vill säga all egendom som inte är enskild egendom. All egendom är giftorättsgods så länge ni inte i äktenskapsförord kommit överens om att något ska vara din eller din partners enskilda egendom, eller om ni, fått något testamenterat i gåva eller i arv med förbehåll om att de ska vara er enskilda egendom (ÄktB 7:1 och 7:2). Eftersom det dock inte framgår av din fråga att ni skulle ha någon sådan egendom utgår jag ifrån att ni bara har giftorättsgods. Även det som finns på dina bankkonton och i fonder ingår då i bodelningen.

Sedan avdrag för skulder gjorts från era respektive andelar ska er egendom slås samman och ska som huvudregel delas lika vid bodelningen, vilket innebär att din partners dödsbo får hälften av er sammanlagda egendom (ÄktB 11:3). Du har som make bara rätt att ärva efter din partner om dennes barn avstår från sitt arv (Ärvdabalken 3:1). De har rätt att ärva all den egendom som tilldelades deras förälders dödsbo vid bodelningen (ÄB 2:1), det vill säga hälften av den egendom ni hade tillsammans om ni inte skrivit något testamente. Ett testamente hindrar dock inte deras rätt till sin laglott (ÄB 7:1).

Det finns dock en regel som är till för att hantera situationer som den du beskriver, när den make som har sparsamt med egendom avlider och den efterlevande har stora tillgångar. För att skydda den efterlevande maken från särkullbarnens arvsrätt kan du som efterlevande make åberopa att vardera sida ska behålla sitt giftorättsgods (ÄktB 12:2). Allt som du äger blir således ditt i bodelningen och allt din partner ägde tillfaller dennes dödsbo, och blir det som särkullbarnen får ärva. På så sätt har särkullbarnen ingen rätt att göra anspråk på din egendom, den behåller du själv.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Natalie AccordRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning