Vad har sambos för skyldigheter gentemot varandra ekonomiskt?

2020-02-29 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej,Är skild sedan okt-18 men lever i samma hushåll med gemensamt barn.Jag har varit den enda inkomstförsörjaren under de första 6 åren vilkett betytt krävande dubbelarbete vissa perioder.Nu har den andra parten äntligen skaffat sig ett arbete men anser sig bara behöva bidra ekonomiskt med vad hon själv tycker vilkett är väldigt godtyckligt från månad till månad. Det har kommit mig till känna att hon byggt upp en buffert medans mitt konto tangerar noll i slutet på var månad.Finns det något som reglerar parternas ekonomiska åtaganden i ovan beskrivet hushåll i lagen eller annat.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du och din exfru fortfarande lever ihop i parförhållande/under äktenskapsliknande förhållande (vilket då gör er till sambos). Lagen skiljer sig för äktenskap och samboskap. Bestämmelserna finns i äktenskapsbalken (ÄktB) samt sambolagen (SamboL). Jag kommer att gå igenom skillnaderna nedan.

Innebörden av ett äktenskap:

I ett äktenskap är all egendom giftorättsgods om den inte är enskild egendom, detta enligt ÄktB 7 kap. 1 §. Vid skilsmässa ska en bodelning göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes, ÄktB 9 kap. 2 §. ÄktB 11 kap. 2 § stadgar även att de skulder som ska räknas in är de som finns den dag talan väcktes. Denna dag kallas med ett annat ord för brytdagen.

Vad som ska ingå i bodelningen enligt ÄktB:

ÄktB 10 kap. 1 § säger att allt giftorättsgods ska ingå. Personlig egendom (ÄktB 10 kap. 2 §) samt särskild egendom, till exempel rättigheter av personlig art, (ÄktB 10 kap. 3 §) hålls utanför bodelningen. Jag utgår från att ni efter er skilsmässa genomförde en bodelning.

Innebörden av ett samboskap:

I ett samboskap så gäller SamboL automatiskt, om ni inte skrivit ett avtal att den inte ska gälla för er. Enligt SamboL 3 § utgör sambors gemensamma bostad och bohag samboegendom, om egendomen införskaffats för gemensam användning. Vid eventuell separation ska all samboegendom fördelas lika mellan samborna om någon av parterna begär detta, SamboL 8 §. Den gäller alla typer av permanentbostäder och den utrustning som normalt hör till hemmet som möbler och hushållsmaskiner. Lagen omfattar inte annan egendom som till exempel banktillgodohavanden, aktier, bilar, båtar och sommarstugor.

Sammanfattning:

Då du och din exfru genomgått en skilsmässa men sedan fortsatt valt att bo tillsammans så aktualiseras SamboL. Samboegendom utgörs endast av sambors gemensamma bostad och bohag. Till skillnad från när ni var gifta så delar man inte på pengar på ett privat bankkonto vid en separation mellan sambos, utan vardera sambo behåller det sambon själv äger. Din frus privata sparande är alltså hennes enskilda egendom. I ÄktB 6 kap. 1 § finns en bestämmelse om att varje make ska efter sin förmåga bidra till det gemensamma hushållet. Någon sådan bestämmelse finns emellertid inte i SamboL. Däremot så säger föräldrabalken 6 kap. 2 § att båda föräldrarna har skyldighet att försörja barnet. Om möjlighet finns ska föräldrarna dela lika på den kostnaden.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ebba Thor
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3508)
2020-09-15 Kan en make efter skilsmässa behöva byta efternamn?
2020-09-13 Kan både jag och min samkönade sambo bli vårdnadshavare direkt, utan att hon behöver adoptera barnet?
2020-09-08 Laglott och jämkning av testamente
2020-09-07 Hur man kan upprätta en överlåtelse av bostad

Alla besvarade frågor (84129)