Vad har min amerikanska syster rätt till vid en skilsmässa?

2020-06-22 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej min sister och hennes man vill skiljas dem bor i USA och dem är amerikansk medborgare vilka rätt har min sister när de skilja dem har hus bilar barn. Tack.
SVAR

Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.

Juridiken är i många avseenden nationell, och det gäller även familjerätten. Vilken lag som är tillämplig på en skilsmässa styrs i svensk rätt av LIMF. Makarna kan avtala om vilken lag som ska tillämpas på deras förmögenhetsförhållanden ifall de skulle skiljas, de kan då välja lagen i något av de länder där de är medborgare eller landet någon av dem har hemvist i 3 § LIMF. Har makarna inte gjort något lagval så ska svensk lag tillämpas, om makarna tog hemvist här när de gifte sig och inte senare i minst två år haft hemvist i en annan stat 4 § LIMF. I din fråga framkommer inte att makarna, som är medborgare och har hemvist i USA, har någon anknytning till Sverige. I så fall ska amerikansk lag tillämpas på deras förmögenhetsförhållanden. Vi som arbetar på Lawline är skolade i svensk juridik, och jag kan därför inte svara vilken rätt din syster har till hus och bilar vid en skilsmässa enligt amerikansk lag. Hon bör därför söka råd hos en amerikansk jurist för att få reda på vad hon har rätt till genom skilsmässan.

Tack för att du kontaktade Lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på Lawline, 08-533 300 04. Vi svarar på samtal måndag-fredag 10:00-16:00.

Ebba Ekstrand
Fick du svar på din fråga?