Vad har jag som särkullbarn rätt att ärva?

2020-01-29 i Särkullbarn
FRÅGA
HejJag undrar vad jag har rätt till för arv, vill vara lite påläst inför bodelning.Min far har nyligen gått bort, jag och min bror är särkullbarn. Det finns inget testamente mellan far och hans fru. Har jag rätt till hela arvet eller endast laglotten?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bodelning

Innan ett arv fördelas kommer en bodelning att ske, för som jag förstår det var din far gift när han gick bort. Har din far och hans fru inget äktenskapsförord kvalificeras all deras egendom som giftorättsgods. Det delas lika (10 kap. 1 § och 11 kap. 3 § äktenskapsbalken). Egendom kan också undantas från likadelning om den fåtts genom testamente eller gåva. Det förutsätter att gåvogivaren gett det med villkoret att det ska vara enskild egendom (7 kap. 2 § äktenskapsbalken).

Rättsliga regleringen av arv

Det din far får från bodelningen blir hans kvarlåtenskap. Finns inget äktenskapsförord och är egendomen därmed giftorätt innebär det att det är hälften av det han och hans fru äger.

Kvarlåtenskapen ärvs i första hand av din fars bröstarvingar. Bröstarvingar är en persons barn (2 kap. 1 § ärvdabalken). Du och din bror ärver därför. Har din far fler barn ärver de också. Egendomen delas lika mellan bröstarvingarna, de tar lika lott (2 kap. 1 § 2 st. ärvdabalken). Detta kallas för arvslott och är kvarlåtenskapen delat på antal barn.

Är den avlidne gift vid sin bortgång har makan rätt att behålla barnens arv fram till hennes bortgång (3 kap. 1 § ärvdabalken). Barnen får sedan ut sitt arv när makan går bort. Särkullbarn har dock rätt till att få ut sitt arv direkt (3 kap. 1 § andra meningen ärvdabalken). Du och din bror har alltså rätt att få ut ert arv direkt. Har din far ett till barn med sin fru kommer det få vänta på arvet till dess även hon gått bort.

Det finns ytterligare en regel att ta hänsyn till. Den efterlevande maken (din fars fru) har rätt att åtminstone få ut ett värde motsvarande fyra prisbasbelopp (3 kap. 1 § 2 st. ärvdabalken). För 2020 innebär det 189 200 kr (4 x 47 300) och för 2019 innebär det 186 000 kr (4 x 46 500). I det beloppet inräknas egendom som den efterlevande makan fick genom bodelning. Detta blir främst aktuellt när den bortgångne maken bara hade särkullbarn. Fick alltså din fars fru mindre än fyra prisbasbelopp i bodelningen har hon rätt att få återstående del av prisbasbeloppet i arv.

Jag tolkar din fråga som att din far inte skrivet något testamente. I så fall fördelas hans kvarlåtenskap enligt ovan. I annat fall måste hänsyn till testamentet tas. Oavsett vad som står däri har du och din bror rätt till en fjärdedel var av kvarlåtenskapen, alltså halva arvslotten (2 kap. 1 § och 7 kap. 1 och 3 §§ ärvdabalken). Det är en skyddad kvot som kallas för laglott. Jag har beräknat den utefter att din far inte hade fler barn.

Vad detta innebär för dig

Först ska alltså en bodelning upprättas mellan din far och hans fru. Huvudregeln är att all deras egendom räknas samman för att därefter delas lika. Det din far får är hans kvarlåtenskap. Det ska delas lika mellan hans barn. Hade din far inga fler barn än du och din bror delar ni lika på hans kvarlåtenskap. Hans fru har inte rätt att ärva (eftersom ni är särkullbarn) förutom om hon i bodelningen inte fått minst fyra prisbasbelopp. Då har hon rätt att få ut återstående del av det. Detta gäller som sagt om din far inte upprättat något testamente.

Du har alltså inte rätt till hela arvet utan ska dela lika med din fars barn, alltså dina syskon (hel- och halvsyskon). Med andra ord har du rätt till hela din arvslott.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen med en ny!

Vänligen,

David Naud Björklund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll