Vad har jag rätt till vid skilsmässa?

2020-12-03 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Jag & min exman ligger i skilsmässa, det är 6 månaders betänketid, hans pappa gick nyligen bort & han får ut över 40tusen kr i månaden från arv etc. Jag har inga pengar över då jag är mammaledig & han hjälper inte till med ens en krona. Vi har inte skrivit något äktenskapsförord, har jag rätt till hans pengar?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid en skilsmässa ska makarnas giftorättsgods delas lika mellan dem i en bodelning (10 kap. 1 § ÄktB). Med giftorättsgods förstås allt som inte gjorts till enskild egendom. Egendom kan göras till enskild egendom genom exempelvis ett äktenskapsförord eller genom villkor från tredje man i samband med gåva, arv eller testamente (7 kap. 1 § ÄktB). Har egendom inte gjorts till enskild egendom utgör den giftorättsgods och ska delas lika mellan makarna.

Från vilken tidpunkt ska giftorättsgodset beräknas?

Vid en skilsmässa räknas den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes, dvs när ansökan inkom till tingsrätten, som den kritiska tidpunkten. Bodelningen ska sedan göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena från den kritiska tidpunkten. Egendom som förvärvats efter den kritiska tidpunkten ska således inte ingå i bodelningen (9 kap. 2 § ÄktB).

Vad har jag rätt till vid skilsmässa?

När ett äktenskap upplöses är huvudregeln att makarnas giftorättsgods ska fördelas mellan dem i en bodelning (9 kap. 1 § ÄktB). Egendomsförhållandena utgår från den kritiska tidpunkten och beräknas alltså efter vad som fanns i boet vid den tidpunkten.

Utgångspunkten är att allt giftorättsgods läggs samman och delas lika mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB). Det finns dock jämkningsmöjligheter som kan föranleda en annan fördelning om resultatet exempelvis skulle bli oskäligt vid en likadelning.

Om din exman erhållit arv som inte är villkorat som enskild egendom innan ni ansökte om äktenskapsskillnad vid tingsrätten ska detta som utgångspunkt ingå i bodelningen mellan er. Om din exman däremot erhållit arv efter att ni ansökte om äktenskapsskillnad vid tingsrätten, dvs efter den kritiska tidpunkten, ska det inte ingå i bodelningen. Det är bara det giftorättsgods som fanns i boet vid tiden när talan om äktenskapsskillnad väcktes som ska ingå i delningen.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (1035)
2021-04-17 Vid vilken tidpunkt bedöms vad som ska ingå i en bodelning vid skilsmässa och hur vet man att ett arv ska ingå i denna bodelning?
2021-04-17 Hur gifter man sig med medborgare från 3:de land? (Jamaica)
2021-04-15 Svensk skilsmässas giltighet i USA
2021-04-12 Vem äger vad i ett äktenskap?

Alla besvarade frågor (91320)