Vad händer vid skilsmässa om mannen har dubbelt så hög inkomst som kvinnan?

Hej igen! När man skils och mannen har dubbel inkomst nästan mot vad kvinnan har! Hur gör man då?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om vad som händer vid skilsmässa hittar du i äktenskapsbalken (ÄktB). Det framgår inte av din fråga om du menar hur man gör vid själva bodelningen eller om du syftar på hur man gör efter skilsmässan har ägt rum. Jag kommer därför svara på vad som händer vid båda situationerna.

Vid bodelningen kan mannen få behålla mer av sin egendom

Om det är så att mannen har betydligt mycket mer egendom än kvinnan och det med hänsyn till giftermålets längd och omständigheterna i övrigt skulle vara oskäligt för mannen att behöva dela lika på sitt giftorättsgods, kan mannen vid bodelningen få behålla mer än 50 % av sitt giftorättsgods. (1 § 12 kap ÄktB) Giftorättsgods är all egendom makarna har förutom deras enskilda egendom. Enskild egendom är:

1.egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild,

2.egendom som en make har fått i gåva av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda,

3.egendom som en make har erhållit genom testamente med det villkoret att den skall vara mottagarens enskilda,

4.egendom som en make har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren skall vara mottagarens enskilda,

5.egendom som en make erhållit genom förmånstagarförordnande vid livförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring eller pensionssparande enligt lagen om individuellt pensionssparande som tecknats av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda,

6.vad som har trätt i stället för egendom som avses i 1-5, om inte annat har föreskrivits genom den rättshandling på grund av vilken egendomen är enskild. (1 och 2 §§ 7 kap ÄktB)


För att mannen ska få behålla mer av sitt giftorättsgods måste dock skillnaderna mellan mannen och kvinnans tillgångar vara mycket stora. Man tar vid bedömningen hänsyn till deras ekonomiska förhållanden, längden av äktenskapet och omständigheter i övrigt.

Om de har varit gifta i mindre än 5 år ska för varje år 20 % av makarnas respektive giftorättsgods ingå i bodelningen. Om mannen och kvinnan har varit gifta i 2 år ska bara 40 % av allt giftorättsgods delas lika mellan dem. Resterande 60 % av sitt giftorättsgods behåller de själva.

Efter skilsmässan kan kvinnan få underhållsbidrag av mannen

Huvudregeln efter en skilsmässa är att varje make står för sin egen försörjning. (6 kap 7 § ÄktB)

I andra stycket finns det dock ett undantag som säger att om den ena maken behöver bidrag till sin försörjning under en övergångstid efter skilsmässan, så ska den rikare maken betala bidrag utifrån vad som är skäligt med hänsyn till den rikare makens förmåga och övriga omständigheter.

Regeln om underhållsbidrag efter äktenskap tillämpas dock sällan och bör bara utgå under en omställningsperiod i syfte att ge den behövande maken möjlighet att genom utbildning och omskolning skaffa arbete eller förbättra sin inkomst. Enligt Högsta domstolen måste även ett orsakssamband mellan äktenskapet och den ena makens bristande förmåga att försörja sig finnas för att underhållsbidrag skall komma ifråga.

Eftersom du skriver i din fråga att mannen har dubbelt så hög inkomst jämfört mot vad kvinnan har, så tolkar jag det som att kvinnan har ett arbete. Om det är så att kvinnan har en lön som hon klarar sig på är det inte sannolikt att hon skulle kunna få underhållsbidrag av mannen, även fast han tjänar dubbelt så mycket. Underhållsbidrag kommer bara i fråga om kvinnan inte kan försörja sig på sin egen lön.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med Vänliga Hälsningar

Annelie BurströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Äktenskapsskillnad? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”