Vad händer vid dödsfall om bara en står på lagfarten

2019-02-25 i Särkullbarn
FRÅGA
Är gift sen 10 år tillbaka utan äktenskapsförord Min man köpte vårt hus innan vi träffades och står på lagfarten Vad gäller om nån av oss dör vi har båda särkullsbarn men inga gemensamma
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

I händelse av att någon av er avlider aktualiseras reglerna i ärvdabalken. Eftersom så inte nämns i frågan utgår jag från att det inte finns något testamente som reglerar vem som ska ärva vad, varför jag utgår från den legala arvsordningen.

Vid dödsfall ska det först göras en bodelning

När ett äktenskap upplöses ska det göras en bodelning i vilken makarnas egendom fördelas dem emellan (9 kap. 1 § Äktenskapsbalken, ÄktB). Ett äktenskap upplöses bland annat om någon av makarna avlider (1 kap. 5 § ÄktB).

I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Enskild egendom är egendom som till följd av t.ex. äktenskapsförord är enskild eller villkor/arv med föreskrift om att den ska vara enskild (7 kap. 2 § ÄktB). Eftersom inte annat framgår av din fråga är min tolkning att fastigheten ska räknas som giftorättsgods.

Vid bodelningen ska makarnas andelar i boet beräknas (11 kap. 1 § ÄktB). Från makarnas andelar i boet ska så mycket avräknas från en makes giftorättsgods att det täcker de skulder maken hade när dödsfallet inträffade (11 kap. 2 § första stycket ÄktB). Vad som återstår av makarnas giftorättsgods, sedan avdrag har gjorts ska läggas samman och sedan fördelas mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB).

För att exemplifiera enkelt hur en bodelning kan se ut:

Make 1 Giftorättsgods: 400.000 kr
Make 1 Skulder: 50.000 kr

Make 1 Giftorättsgods – skulder = 350.000 kr


Make 2 Giftorättsgods: 600.000 kr
Make 2 Skulder: 80.000 kr

Make 2 Giftorättsgods - skulder = 520.000 kr

Sammanläggning av vardera makens andel efter skuldtäckning (350.000 kr + 520.000 kr) = 870.000 kr
Likadelning mellan makarna = 435.000 kr

Från Make 2:s egendom ska förflyttas 85.000 kr till Make 1 för att andelarna ska bli lika (dvs 435.000 kr var).

När bodelningen är gjord kan det beräknas hur mycket var och en ärver

Enligt ärvdabalkens regler är närmaste arvingar arvlåtarens barn, s.k. bröstarvingar. Bröstarvingarna ärver lika stor del (2 kap. 1 § ÄB). Om arvlåtaren är gift ska kvarlåtenskapen däremot i första hand tillfalla den efterlevande maken, och barnen ärver sedan den dag efterlevande make avlider. Finns det särkullbarn, dvs barn som inte är gemensamma, har de däremot rätt att få ut sin andel direkt (3 kap. 1 § ÄB).

I ert fall där det inte finns några gemensamma barn kommer den avlidnes barn att ärva hela kvarlåtenskapen. Om vi antar i exemplet ovan att någon av makarna avlider är kvarlåtenskapen 435.000 kr enligt bodelningen. Då kommer barnen till den avlidna maken att ärva 217.500 kr var och den efterlevande maken kommer inte att ärva sin avlidna make. Barnen till den avlidna maken kan avstå sin rätt att få ut sitt arv direkt och välja att ärva först den dag den efterlevande maken går bort. Det är dock ingen rättighet den efterlevande maken har, utan en möjlighet för barnen att bestämma.

Sammanfattningsvis innebär det i ert fall att fastigheten är giftorättsgods som kommer att delas mellan er i en bodelning, även om endast din man står på lagfarten. Endast för det fall att fastigheten är enskild egendom ska den inte ingå. Eftersom ni inte har några gemensamma barn kan det dock innebära att särkullbarnen till den avlidna maken har rätt att få ut sitt arv direkt. Om ni vill ändra hur kvarlåtenskapen ska fördelas rekommenderar jag att ni skriver ett testamente. I ett testamente kan ni fördela kvarlåtenskapen enligt eget önskemål. Bröstarvingar har dock alltid rätt till sin laglott, vilket är hälften av deras arvslott.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (920)
2019-05-25 Särkullsbarns arvsrätt
2019-05-24 Särkullbarns arvsrätt
2019-05-14 Arv till utländsk medborgare
2019-05-07 Hur sker arvsfördelning mellan gemensamma barn och särkullbarn vid efterarv?

Alla besvarade frågor (69284)