Vad händer under betänketiden?

2016-12-31 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
HejVid skilsmässa, bodelning görs o det blir betänketid pga barn. Hur löser man det praktiskt under tiden. Dvs hur får man tillgång till pengar under tiden? Är ens gemensamma tillgångar frysta tills dess att skilsmässan gått igenom? Dessutom kan man bestämma vid bodelningen att var o en kan lyfta loss en lika stor summa för att kunna starta sitt nya liv?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För det första ska observeras att betänketid bara är obligatoriskt om någon av er varaktigt bor tillsammans med minderårigt barn (barn under 16 år), eller om båda begär betänketid, se 5 kap. 1 § äktenskapsbalken.

Under betänketiden fortsätter det mesta som vanligt juridiskt sett. Ni omfattas fortfarande av äktenskapsbalkens regler om äktenskap. Inga tillgångar blir frysta. Ni äger fortfarande det ni ägde innan. När begäran om äktenskapsskillnad skickades till tingsrätten fick det dock den betydelsen att det är från detta datum som egendomsförhållandena som ska ingå i bodelningen avgörs. Tillgångar som tillkommit efter detta datum tas inte med i en bodelning när äktenskapsskillnaden väl går igenom.

Alltså om ni äger 100 kr var den dag ni skickade in begäran om äktenskapsskillnad, är det denna summa som ni sedan ska ta upp i bodelningen. Om en av er tjänar 50 kr under betänketiden, ska inte denna summa tas med.

Angående frågan om ni kan få ut lika mycket var i bodelningen är svaret jakande. Det är just det som bodelningen avser att göra - dela allt giftorättsgods mellan er. Hur mycket ni får var i kontanta medel är dock inte alltid lika, eftersom att den ena maken kanske får behålla viss egendom, och den andre då får kontanta medel istället. Värdet på det som utfås ska dock vara lika mycket.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!
Vänligen

Jonas Tärnroth
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll