FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt08/08/2021

Vad händer om två fullmaktshavare inte är överens angående en rättshandling?

Fråga om framtidsfullmakt. Om två personer har framtidsfullmakt för samma person där båda får företräda personen var för sig - vad gör man om dessa två inte tycker likadant, vad gör man då?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du visar förtroende för Lawline.

Framtidsfullmakter regleras i Lag (2017:310) om framtidsfullmakter. En framtidsfullmakt är en typ av fullmakt som blir giltig först när fullmaktsgivaren inte längre kan tillvarata sin rätt på grund av psykisk störning, ålder, somatisk sjukdom eller liknande. Fullmaktsgivaren ger då fullmaktshavaren fullmakt att agera i fullmaktsgivarens räkning. Det är normalt fullmaktshavaren som avgör när tidpunkten för fullmakten har inträtt.

Lagen ger inte någon begränsning i antalet personer som kan agera fullmaktshavare. Det är alltså tillåtet med två eller fler fullmaktshavare. Det händer givetvis i situationer där det finns fler än en fullmaktshavare att det uppstår konflikter. Det man ska komma ihåg är att var fullmaktshavare har ett uppdrag mot fullmaktsgivaren, se främst 15 § lagen om framtidsfullmakter.

Är man flera fullmaktshavare för samma fullmaktsgivare måste man vara ense i samtliga frågor. Det är alltså inte möjligt att vidta en rättshandling i fullmaktsgivarens namn om inte samtliga fullmaktshavare är överens. Den rättshandling som en fullmaktshavare vidtar utan samråd och överenskommelse med de andra fullmaktshavarna blir inte giltig.

Med vänlig hälsning!

Martin CarlehedenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000