Vad händer om två fullmaktshavare inte är överens angående en rättshandling?

2021-08-08 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Fråga om framtidsfullmakt. Om två personer har framtidsfullmakt för samma person där båda får företräda personen var för sig - vad gör man om dessa två inte tycker likadant, vad gör man då?
SVAR

Hej! Tack för att du visar förtroende för Lawline.

Framtidsfullmakter regleras i Lag (2017:310) om framtidsfullmakter. En framtidsfullmakt är en typ av fullmakt som blir giltig först när fullmaktsgivaren inte längre kan tillvarata sin rätt på grund av psykisk störning, ålder, somatisk sjukdom eller liknande. Fullmaktsgivaren ger då fullmaktshavaren fullmakt att agera i fullmaktsgivarens räkning. Det är normalt fullmaktshavaren som avgör när tidpunkten för fullmakten har inträtt.

Lagen ger inte någon begränsning i antalet personer som kan agera fullmaktshavare. Det är alltså tillåtet med två eller fler fullmaktshavare. Det händer givetvis i situationer där det finns fler än en fullmaktshavare att det uppstår konflikter. Det man ska komma ihåg är att var fullmaktshavare har ett uppdrag mot fullmaktsgivaren, se främst 15 § lagen om framtidsfullmakter.

Är man flera fullmaktshavare för samma fullmaktsgivare måste man vara ense i samtliga frågor. Det är alltså inte möjligt att vidta en rättshandling i fullmaktsgivarens namn om inte samtliga fullmaktshavare är överens. Den rättshandling som en fullmaktshavare vidtar utan samråd och överenskommelse med de andra fullmaktshavarna blir inte giltig.

Med vänlig hälsning!

Martin Carleheden
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1431)
2021-10-18 Måste ägaren av bilen försäkra den eller kan någon annan göra det?
2021-10-17 Kan en resebyrå kräva vaccinationspass?
2021-09-30 Begravningsplats
2021-09-30 Kan jag få försäkringsersättning för sveda och värk till följd av en olycka?

Alla besvarade frågor (96471)