Vad händer om testamentstagare avlider innan testatorn?

2019-09-07 i Testamente
FRÅGA
Vad händer när den personen som ett testamente upprättats för avlider innan testatorn?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv och testamenten finns i ärvdabalken (ÄB). Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som händer om den som fått något testamenterat till sig skulle avlida innan testatorn. Alltså vem den egendom då går till.

Vad händer om testamentstagare avlider innan testatorn?

Om en testamentstagare har avlidit innan testatorn kan hens arvingar träda i hens ställe (11 kap. 6 § ÄB). Detta i enlighet med istadarätten, vilken säger att barn kan träda i sina föräldrars ställe då det rör sig om arv. Denna rätt att träda istället för en testamentstagare gäller dock enbart om även den personen som träder istället även själv hade varit arvsberättigad efter testatorn. Jag ska ge några exempel för att försöka förtydliga detta.

Exempel 1: A har skrivit ett testamente där det står att "när jag dör ska min syster B ärva allt". A har inga barn och ingen efterlevande make som kan ha rätt till arv, och testamentet är upprättat efter alla formkrav. Dock är B redan avliden när A avlider. Detta innebär ju att B inte kan få A:s egendom. Men B har en son som lever. B:s son kommer kunna träda i B:s ställe och ta del av testamentet. Detta eftersom B:s son är en legal arvinge till A (2 kap. 2 § andra stycket ÄB).

Exempel 2: A har skrivit ett testamente där det står att "när jag dör ska min vän B ärva allt". A har inga barn och ingen efterlevande make som kan ha rätt till arv, och testamentet är upprättat efter alla formkrav. Men precis som i exemplet ovan är B redan avliden när B avlider, och B har en son som lever. I detta fall kommer B:s son inte kunna träda i B:s ställe och ta del av testamentet. Detta eftersom B:s son inte är en legal arvinge till A, och kan endast ärva efter A om han får det testamenterat direkt till sig.

Att komma ihåg är dock att ett testamente alltid ska tolkas i ljuset av testatorns yttersta vilja (11 kap. 1 § ÄB). Om det i mitt andra exempel har varit uppenbart att A ville att B:s barn skulle träda i hennes ställe som testamentstagare är det möjligt att testamentet hade givits den tolkningen.

Om testamentet inte kan verkställas

Om testamentet inte kan verkställas eftersom en testamentstagare är avliden, och ingen kan träda i dennes ställe, ska dennes gå till att öka de universella testamentstagarnas del, om sådana finns (11 kap. 7 § ÄB). Universella testamentstagare är sådana som enligt testamentet ska få "allt", "resten" eller en del, ingen specifik egendom.

Om det, som i mina exempel, hade blivit så att det inte funnits några andra universella testamentstagare vars andelar skulle kunna ökas om testamentet inte kunnat verkställas i någon del hade den legala arvsordningen trätt in.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Emma Johannesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2680)
2020-11-23 Kan testamente till gemensamma barns fördel inskränka efterlevande makens rätt till arv?
2020-11-23 Alla arvingar utom bröstarvingar kan uteslutas genom testamente
2020-11-23 Får farmor bevittna testamente där barnbarn är testamentstagare?
2020-11-22 Vad händer med underårigas arv?

Alla besvarade frågor (86407)