Vad händer om testamentstagare avlider?

2020-10-08 i Testamente
FRÅGA
Hej! Vad gäller om det finns ett testamente till en bortgången person. Förfaller testamentet eller är det den bortgångnas arvingar som tar över rätten att ärva enligt testamentet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad som händer med testamentet beror lite på situationen i övrigt, nedan följer en redogörelse.

Testamenten och arv regleras av ärvdabalken (ÄB). Den som ska få ärva enligt testamentet kallas för "testamentstagare" och den som har skrivit testamentet kallas för "testator". Om en testamentstagare avlider ska man till att börja med försöka utläsa ur testamentet vem som ska ärva denna del. Detta på grund av att testatorns vilja alltid ska respekteras.

Om det inte går att utläsa av testamentets ordalydelse vad som ska hända med arvet kan testamentstagarens avkomlingar (barn) ha rätt att träda in och ta arvet. Detta gäller dock bara om dessa barn skulle varit berättigade till arv efter testatorn även utan testamentet, vilket följer av 11 kap 6 § ÄB. De som har rätt till arv utan testamente är barn, barnbarn, föräldrar, syskon, syskonbarn, far- och morföräldrar, mor-/farbror och moster/faster (2 kap ÄB).

Med andra ord; om testamentstagarens barn, i förhållande till testatorn, faller in under någon av de personkategorier som nämns i 2 kap ÄB så kommer de få ärva enligt testamentet istället för sin avlidna förälder. Om barnen inte tillhör någon av dessa kategorier får de inte ta arv enligt testamentet, istället kommer eventuella andra testamentstagares andel ökas i motsvarande mån enligt 11 kap 7 § ÄB. Om inga andra testamentstagare finns kommer testamentet anses förfallet.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga, i annat fall är du välkommen att kontakta oss igen!

Med vänliga hälsningar
Paulina Asplund
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2841)
2021-05-15 Kan en maka ärva sin avlidne makes rätt enligt testamente?
2021-05-13 Vem ärver om en testator och en testamentstagare avlider samtidigt?
2021-05-10 Sekundosuccession vid testamente efter efterlevande makes bortgång
2021-05-10 Ärver arvingarna till en avliden testamentstagare?

Alla besvarade frågor (92281)