Vad händer om skilda fortsätter bo ihop?

2020-12-14 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej,Fortsätta som sambos efter skilsmässa, vad gäller?Min dotter ägde bostadsrätten, INNAN hennes blivande make flyttade in.INNAN giftermålet skrev de ett Äktenskapsförord, att bådas egendomar, blir Enskild egendom.1. Fråga: Om de skiljer sig, efter några år, men FORTSÄTTER att bo tillsammans som SAMBOS, men separerar efter 1 år: Vad händer vid bodelningen? Äger min dotter fortfarande bostadsrätten 100%?2. Fråga: Om de skiljer sig, efter några år, men fortsätter att bo tillsammans som vänner, han betalar hyra? Vad behöver hon göra juridiskt, för att skydda bostadsrätten?Tack för svar.
SVAR

Hej, tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga!

När gifta blir sambos

För att få svar på din fråga måste vi titta på både äktenskapsbalken (ÄktB) och sambolagen. Äktenskap kan avslutas genom skilsmässa (1 kap. 5 § ÄktB). Äktenskapet är i så fall över när en dom på äktenskapsskillnad vinner laga kraft (5 kap. 6 § ÄktB).

Sambolagen är tillämplig på par som stadigvarande bor tillsammans och har ett gemensamt hushåll (1 § sambolagen). Om dottern och hennes make fortsätter sammanbo efter skilsmässa kommer de alltså vara sambos istället för makar, och sambolagen kommer bli tillämplig istället för äktenskapsbalken.

Eftersom din dotters bostadsrätt är enskild egendom kommer den som utgångspunkt inte att ingå i en eventuell bodelning om äktenskapet tar slut (10 kap. 1 § ÄktB). När de inte längre är gifta kommer äktenskapsförordet inte gälla.

Om samboförhållandet upphör kan den ena sambon begära att samboegendomen ska delas genom bodelning (8 § sambolagen). Den egendom som utgör samboegendom är sambornas gemensamma bostad och bohag, om det införskaffats för gemensamt bruk (3 § sambolagen).

Jag tolkar din fråga som att din dotter ägde bostadsrätten innan hon träffade sin make. I så fall är bostadsrätten inte förvärvad för gemensamt bruk, och kommer därför inte ingå i någon bodelning ifall de skulle separera.

Om de sammanbor utan att vara sambos

Jag tolkar din andra fråga som att din dotter och hennes make fortsätter bo ihop utan att vara sambos. I så fall finns det ingen juridisk grund som skulle ge maken rätt till ägandet av bostadsrätten.

När man är inneboende hos någon har man, till skillnad från andra hyresgäster, inget direkt besittningsskydd (12 kap. 45 § jordabalken (JB)). Det innebär att hyresgästen inte har rätt till förlängning av hyresavtalet mot hyresvärdens vilja.

Sammanfattningsvis att din dotters bostadsrätt juridiskt skyddad från hennes make.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Victor Nilsson
Fick du svar på din fråga?