FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTSärkullbarn28/01/2019

Vad händer om min far avlider först?

Jag är enda barnet till min far. Han är gift med min styvmor och hon har inga barn. Om min far avlider först, hur går det till då?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!
Din fråga kommer att regleras både i Ärvdabalken (ÄB) och Äktenskapsbalken (ÄktB).

Det första som sker när din far dör är en bodelning mellan den far och din styvmor. Vilket innebär att all egendom som din far och din styvmor har som är giftorättsgods ska värderas, sammanräknas och sedan hälften delas mellan dem. (9 kap. 1 § ÄktB, 10 kap. 1 § ÄktB, 11 kap. 1 § och 3 § ÄktB).

All egendom som inte är enskild egendom är giftorättsgods. Enskild egendom är bland annat egendom som din far och din styvmor har gjort till enskilde genom antigen genom äktenskapsförord. Fått genom gåva, arv eller testamentet med villkoret att det ska vara enskild egendom (7 kap. 1 § och 2 § ÄktB).

När den delen är gjord kommer det som din far får ut i bodelningen (plus eventuell egendom som är hans enskild egendom) att vara hans kvarlåtenskap. Det är kvarlåtenskapen som ska fördelas på hans arvingar. Om inget testamente finns, vilket jag antar att det inte gör, kommer arvet att fördelas enligt den legala arvsordningen. Om ett testamente skulle finnas kommer arvet fördelas enligt vad som står i testamentet.

Utifrån den legala arvsordningen ärver barn (bröstarvingar) till den avliden (2 kap. 1 § ÄB). Vilket du är, det innebär att du kommer få ärva hela din fars kvarlåtenskap. Men det finns en regel som säger att den efterlevande makan/maken ärver före gemensamma barn med fri förfoganderätt (3 kap. 4 § ÄB). Det innebär att barnen får vänta på efterarv av sin avlidna förälder som delas ut när den efterlevande makan/maken dör (3 kap. 1 § ÄB).

Men eftersom du är ett så kallat särkullbarn och inte ett gemensamt barn till din far och din styvmor har du rätt att få ut ditt arv direkt när din far avlider. Det innebär att hela din fars kvarlåtenskap kommer att tillfalla dig. Du kan välja att avstå arvet till fördel för din styvmor och få ut efterarv av din far. Arvet av din far tillfaller då dig när din styvmor dör. (3 kap. 1 § och 9 § ÄB). Om du inte väljer att göra det kommer arvet av din far att tillfalla dig direkt.

För att besvara din fråga kommer först en bodelning ske. När den är gjord kommer du ärva din far eftersom du är ett särkullbarn och därmed har rätt att få ut hans kvarlåtenskap direkt. Du kan dock välja att din styvmor ska få ärva först med fri förfogande rätt och du får ut arvet av din far när din styvmor avlider.

Hoppas du fick svar på din fråga annars är det bara att återkomma!

Sofia WedinRådgivare
Hittade du inte det du sökte?