Vad händer om man stjäl något som är mindre värt än vad man tror?

Hej!

Jag har en komplicerad fråga (för mig). Om man länge planerat på att snatta tex en låda med godis eller trisslotter. När man väl tagit lådan och stoppat den i väskan för att sen gå ut från affären så blir man stoppad för personal misstänkt en, och polis blir tillkallat. Personalen i butik öppnar lådan och inser att den är fylld med skräp istället för trisslotterna som jag var ute efter. Kan jag bli dömd? Syftet var att alltså sno en låda med lotter men som istället råkade vara skräp. Vad blir konsekvenserna?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga till Lawline!

Inledningsvis ska jag redogöra för rekvisiten (alltså kraven som måste vara uppfyllda) för att den ska röra sig om stöld (8 kap. 1 § brottsbalk). Stöld föreligger när man:

- tar (dvs att det sker en besittningsrubbning)

- från annan (dvs man kan inte begå stöld mot sig själv)

- utan samtycke från ägaren

- med tillägnelseuppsåt (vilket innebär att man har för avsikt att tillägna sig saken, genom att t. ex konsumera den, sälja den, byta bort den eller på annat sätt bruka saken som om den vore ens egen)

- och det innebär ekonomiska skada (ägaren har blivit fattigare).

Alla dessa rekvisit måste vara uppfyllda för att stöld ska föreligga. I min mening föreligger alla rekvisit förutom "ekonomisk skada" i det fall du beskriver eftersom skärp inte har något egentligt värde. Enligt NJA 2009 s. 586 ligger gränsen mellan stöld och ringa stöld (snatteri) (8 kap. 2 § brottsbalk) på 1 000 kr i butikssammanhang. Rekvisiten är samma som för stöld men det innebär en mindre ekonomisk skada. I min mening är inte heller rekvisiten uppfyllda här eftersom skärp inte har något värde. I min mening har vare sig stöld eller ringa stöld blivit fullbordat eftersom rekvisitet "ekonomiska skada" inte är uppfyllt.

Vad vi istället ska se på är om försök till stöld kan aktualiseras, vilket i min mening ger en bättre beskrivning av vad som faktiskt hänt. Försök till brott är kriminaliserat i 23 kap. 1 § brottsbalk.

Rekvisiten som måste vara uppfyllda är:

1. Man har uppsåt till att begå fullbordat brott. Förutsatt att man har uppsåt till övriga rekvisit har har man uppsåt till fullbordat brott i detta fall eftersom man tror ("har uppsåt till" att lådorna innehåller trisslotter

2. Ansvar är särskilt föreskrivit. Det är det för stöld enligt 8 kap. 12 § brottsbalk.

3. Gärningsmannen har påbörjat försöket. Det har man i detta fall då det till och med är avslutat.

4. Brottet ska inte ha kommit till fullbordan. Det har det inte i min mening eftersom rekvisitet "ekonomisk skada" inte är uppfyllt.

5. Det ska vara sannolikt och existentiellt möjligt att begå brottet. Om det till exempel finns trisslotter i denna butik så får detta anses uppfyllt.

Alltså är rekvisiten för försök till stöld uppfyllda i ditt fall.

Det rör sig inte om försök till ringa stöld (som inte är kriminaliserat) eftersom trisslotterna har ett större värde än 1 000 kr. Det rör sig inte heller om försök till grov stöld eftersom det b. la kräver ett stort ekonomiskt värde eller att stölden innefattat användning av vapen eller dylikt. Om det inte rör sig om inbrott i bostad eller användning av vapen el dylikt krävs att värdet uppgår till minst 200 000 kr och då en triss är värd 30 kr krävs det att det finns minst 6 666 trisslotter i en låda för att det ska vara uppfyllt, vilket det omöjligen kan göra.

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Stöld och rån m.m., 8 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”