FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder30/08/2022

Vad händer om man inte inställer sig i fängelset?

Hej! Känner en person som dömdes för grov misshandel, och jag tror att han inte kommer att inställa sig i fängelse, utan han har troligtvis redan rest till etg anna land i Sydamerikas! Jag läste att preskriptionstid för grov misshandel är 10 år, men undrar om detta gäller bara vid åtal eller även om man redan dömts? Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den person som döms till fängelse är skyldig att inställa sig vid fängelset den dag som Kriminalvården bestämmer. Kriminalvården kan begära att polisen hämtar en person som inte själv inställt sig vid fängelset (6 § strafftidslagen). Om en person som dömts till fängelse undanhåller sig från att avtjäna sitt straff kan denne bli efterlyst. Personen kan bli internationellt efterlyst beroende på allvarligheten i brotten. Åklagarmyndigheten beslutar om en person ska bli internationellt efterlyst.

Håller man sig undan tillräckligt länge så bortfaller fängelsestraffet. Har personen dömts till ett fängelsestraff på mindre än ett år bortfaller fängelsestraffet efter fem år. För fängelsestraff mellan fyra och åtta år bortfaller fängelsestraffet efter 10 år (35 kap 8 § brottsbalken).

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Linnéa HanssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo