Vad händer om man bryter mot strandskyddet?

2021-06-29 i Påföljder
FRÅGA
Om man bryter mot strandskyddet och kommunen gör tillsyn vad händer då ? Blir det böter , vite , eller kan det bli en fängelsedom?
SVAR

Hej och stort tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag kommer börja förklara vilka åtgärder kommunen kan göra mot någon som bryter mot strandskyddet. Sedan kommer jag undersöka vilka straffrättsliga sanktioner som kan bli aktuella om någon bryter mot strandskyddet.

Regler som berör din fråga hittar du i miljöbalken (MB)

Föreläggande om rättelse och vite

Om en kommun genom tillsyn får reda på att någon brutit mot reglerna för strandskydd startas en utredning och den person som har gjort åtgärden kontaktas. Den eller de personer som har gjort åtgärden kan ansöka om dispens i efterhand. I vissa fall kan kommunen ge dispens, men många gånger medger inte reglerna det.

Om kommunen inte kan ge dispens i efterhand tas ett beslut om ett så kallat föreläggande om rättelse. Det är ett beslut som visar vad som ska rättas till. Föreläggandet om rättelse kombineras ofta med ett vite. Ett vite är ett bestämt pengabelopp. Man slipper betala vite om man följer kommunens beslut och rättar till det som är fel. Om man inte rättar till det som är fel ansöker kommunen hos Miljödomstolen om att man ska betala vitet. Vitet är normalt lite högre än kostnaden för att rätta till felet. Kommunen kan begära att fler viten tas ut, tills man har rättat till det som är fel.

Brott mot områdesskydd

Utöver möjligheten för kommunen att besluta om föreläggande om rättelse och vite är kommunen alltid skyldiga att anmäla överträdelser till åklagarmyndigheten. Åklagarmyndigheten kan gå vidare och åtala den ansvarige. Åklagaren avgör om den otillåtna handlingen är tillräckligt allvarlig för att möjligen vara brottslig. I slutändan är det en domstol som avgör om åtgärden är ett brott. Är åtgärden ett brott kan den ansvarige kan dömas till böter eller fängelse i högst två år för brott mot områdesskydd (29 kap. 2 § 2 p 29 och 7 kap. 15 § MB).

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan konstateras att den som bryter mot strandskyddet dels kan få ett föreläggande om rättelse kombinerat med vite och dels om åtgärden är ett brott dömas till böter eller fängelse i högst två år för brott mot områdesskydd.

Hoppas du fick svar på din fråga! Du kan alltid kontakta oss igen om du har fler frågor eller funderingar!

Med vänliga hälsningar,

Ida Zackariasson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1587)
2021-10-26 När gallras uppgifter om dagsböter ur belastningsregistret?
2021-10-25 Villkorlig frigivning och avdrag för tid i häkte
2021-10-13 VAL AV PÅFÖLJD VID NARKOTIKABROTT
2021-10-12 PÅFÖLJD VID NARKOTIKABROTT OCH GROVT VAPENBROTT

Alla besvarade frågor (96550)