Vad händer om någon bryter mot kontaktförbudet under tiden denne avtjänar fängelsestraff?

2019-07-02 i Påföljder
FRÅGA
Om en person, dömd för bla misshandel och grovkvinnofridskränkning, och belagd med kontaktförbud, bryter kontaktförbudet under tiden han sitter i fängelset vad händer då? Vederbörande har skickat brev till den personen som han är belagd med kontaktförbud.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Bestämmelser om kontaktförbud regleras i lagen (1988:688) om kontaktförbud. Kontaktförbud definieras i 1 § 1 st. samma lag som ett förbud för en person att "besöka eller på annat sätt ta kontakt med en annan person eller att följa efter denna".

Det är enligt 24 § straffbart att överträda ("bryta mot") ett kontaktförbud: det utgör alltså ett brott. Påföljden för överträdelse av kontaktförbud uppges i bestämmelsen vara fängelse i högst 2 år (vid elektronisk övervakning) samt böter eller fängelse i högst ett år (i övriga fall). Att någon avtjänar ett straff under anstaltsperioden hindrar inte att denna blir straffad för och får avtjäna ytterligare ett nytt fängelsestraff; enligt Brottsförebyggande rådet (Brå) var under åren 2007–2016 ett nytt fängelsestraff den vanligaste påföljden vid brott begångna under anstaltspåföljden (fängelsetiden), som utgjorde 43% av lagföringar för brott.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Caroline Hallén Lindqvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1270)
2020-07-06 Hur länge finns en prick kvar i belastningsregistret?
2020-07-02 När kan man hamna i belastningsregistret?
2020-07-02 Hur länge finns brott kvar i belastningsregistret?
2020-06-30 Påföljd för bidragsbrott

Alla besvarade frågor (81820)