Vad händer om jag inte betalar bötesstraff?

2019-01-22 i Påföljder
FRÅGA
HallåHar lite frågor ang dagsböter, domstol.Har fått en kallelse till förhör ang ett brott som kan ge dagsböter. Vad händer om jag ej vill ta dagsbötern ? Rättegång? Vad händer om jag förlorar det målet ? Kommer det kosta mig mer om jag går vidare så det blir rättegång?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med dina fråga!

Om du inte håller med domslutet kan du i första hand överklaga domen, enligt 49 kap 1 § Rättegångsbalken (RB). Risken med att driva ett mål vidare i domstol är att det kan uppstå andra kostnader som du kan bli tvungen att ersätta. Som exempel kan anges att om domstolen anser att någon uppgift som du lämnat under rättegången är irrelevant och därmed gett upphov till onödiga kostnader i rättegången kan du bli tvungen att ersätta dessa kostnader, oavsett hur resten av rättegångskostnaderna delas upp, enligt 31 kap 4 § RB. Om du förlorar målet kan det med andra ord kosta dig mer, än om du skulle betalat böterna från första början. Om du däremot anser att domstolen dömt fel i sak finns det naturligtvis skäl att försöka driva målet vidare.

Om du har fått ett bötesstraff utdömt och inte betalat detta inom 30 dagar från det att tiden för att överklaga domen har gått ut, får du i första hand en påminnelse om betalning. Om du sedan inte betalar inom två veckor lämnas ärendet till kronofogdemyndigheten för indrivning - alltså kan kronofogden tvångsvis indriva böterna genom utmätning. Detta betyder att kronofogden tar någonting som du äger för att betala för böterna, enligt Utsökningsbalken .

Böterna kan i vissa fall förvandlas till fängelse från fjorton dagar till tre månader enligt 15 § Bötesverkställighetslagen. Denna bestämmelse blir aktuell främst i situationer där någon inte betalar böter av ren illvilja eller på grund av speciella omständigheter som upprepad bötesbrottslighet.

Vänligen,

Ellen Hägerström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1024)
2019-05-22 Kan man bli dömd för brott om man använder en bengalisk eld?
2019-05-21 Påföljd vid brott mot knivlagen för minderårig
2019-05-17 Måste jag betala en bot om det inte framgår var, när och hur jag ska betala?
2019-05-17 Gallringsregler för stöld, med påföljd villkorlig dom och dagsböter

Alla besvarade frågor (69284)