Vad händer om jag ger upp vårdnaden om mitt barn?

2018-11-01 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej! Jag vill veta exakt vad jag går miste om som pappa om jag ger upp vårdnaden för mitt barn på sju år.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmänt om ändring i vårdnaden

Inledningsvis vill jag nämna att en vårdnadshavare inte ensidigt kan säga upp vårdnaden om sitt barn. Båda föräldrarna måste dels vara överens och kan då skriftligt avtala kring vårdnad, boende och umgänge, en förutsättning är dock att det godkänns av socialnämnden, se 6 kap. 6 § föräldrabalken. Vidare är det alltid barnets bästa som ligger till grund för alla beslut gällande vårdnad, boende och umgänge. Barnets bästa anses vara en nära och god kontakt med båda föräldrarna. se 6 kap. 2a §.

Om båda föräldrarna eller någon av dessa väcker talan vid tingsrätt om ensam eller gemensam vårdnad av ett barn så ska tingsrätten besluta om vårdnaden. Tingsrätten tar hänsyn till om föräldrarna har stora svårigheter med att samarbete i frågor som rör barnet och även barnets bästa, om barnet utsätts för övergrepp eller liknande. Om båda föräldrarna motsätter sig gemensam vårdnad får rätten inte besluta om gemensam vårdnad, 6 kap. 5 §.

Om jag ger upp vårdnaden om mitt barn?

Vårdnaden består till dess barnet fyller 18 år.

Vårdnadshavare har både rätt och skyldighet att bestämma i frågor rörande barnets personliga angelägenheter, 6 kap. 11 §. Detta innebär att den som har vårdnaden om ett barn är skyldig att se till att barnets behov blir tillgodosedda, samt att barnet får tillfredsställande försörjning, utbildning mm., 6 kap. 1 §.

Även om du inte är vårdnadshavare så har barnet rätt till umgänge med den förälder det inte bor tillsammans med. Umgänget kan ske genom att man träffar varandra eller har annan kontakt. Umgänget är till för barnet. Det finns ingen plikt för barnet att umgås med föräldern och föräldern har inte någon rätt att umgås med barnet, 6 kap. 15 §.

Sammanfattningsvis

Det du förlorar om du inte längre är vårdnadshavare är att du inte har rätt att bestämma i frågor som rör ditt barn, dvs såväl personliga och vissa ekonomiska angelägenheter. Frågor du inte är med och beslutar i kan exempelvis då vara vilken skola ditt barn ska gå i, sjukvård, vilken försäkring till barn ska ha mm.

När det endast är en vårdnadshavare är även huvudregeln att barnet bor hos vårdnadshavare, 6 kap. 14a§. Barnet har fortfarande rätt till umgänge med sin förälder som inte är vårdnadshavare, men det är barnets rättighet och inte förälderns.

Kan även nämna att förälder som inte är vårdnadshavare är du fortfarande skyldig att betala underhåll enligt 7 kap. 2 § 1 punkten.

Vänligen,

Linn Nyberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3296)
2019-03-22 How do you choose spot of ash scattering when relatives to the deceased cannot agree?
2019-03-16 Juridiskt föräldraskap vid assisterad befruktning
2019-03-15 Får min vårdnadshavare ta pengar ifrån mitt sparkonto?
2019-03-15 Öppning och förstörande av testamente

Alla besvarade frågor (66981)