Vad händer om huset i testamentet sålts?

2019-02-28 i Testamente
FRÅGA
Hej!Vad händer om en person har testamenterat bort en bostadsrätt till ett av sina barn (av totalt 2) och skrivit att det andra barnet ska bli arvlöst, men bostaden senare sålts i samband med att testatorn flyttat till äldreboende och pengarna satts in på ett sparkonto? Blir det ett problem om testamentet formulerats med hänvisning till en bostad som sedan sålts? Låt säga att testatorn inte hade några övriga tillgångar förutom bostaden och att testatorn inte hade möjlighet att uppdatera sitt testamente med avseende på att bostaden såldes. Ärver arvingen pengarna, trots att testamentet hänvisar till en bostad som senare sålts?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För det första kan sägas om testamenten att de enbart rör det som är förordnat i testamentet. Om ett testamente rör ett visst legat, i detta fallet en bostad, så är testamentet utan verkan om denna ej finns kvar i kvarlåtenskapen (arvet) enligt 11 kap 4 § Ärvdabalken. En bostad som har sålts och alltså inte längre finns kvar i kvarlåtenskapen kommer alltså göra att testamentet är utan verkan på den punkten.

För det andra så finns det även regler angående barn, så kallade bröstarvingar. En bröstarvinge är en testators barn och dessa har alltid rätt till en viss del av arvet. Om det i detta fall finns två stycken barn, betyder det att de som utgångspunkt ärver hälften av arvet var. Om det däremot är så att föräldern försöker testamentera bort sin egendom till förmån för någon annan, så kommer bröstarvingarna alltid att ha rätt till sin så kallade laglott. En laglott är hälften av arvslotten, det vill säga 1/4 av arvet i ert fall, se 7 kap 1 § ÄB. Syskonet kommer alltså ha rätt till minst 1/4 av arvet. Detta gäller även om bostaden inte skulle ha sålts i ert fall.

I scenariot som du beskrivit ovan så kommer alltså testamentet vara utan verkan. Istället kommer, så länge det inte finns något annat testamente, pengarna på sparkontot att delas på hälften till de två barnen. Finns det annan kvarlåtenskap, exempelvis annan egendom eller pengar, så kommer även de att delas lika mellan barnen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Carolina Lundh
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2560)
2020-08-13 Testamentera till barnbarn?
2020-08-13 Kommer vår syster att kunna kräva att få ta del av min brors tillgångar, trots hans testamente?
2020-08-12 Skulder, arvsberättigade och testamente, hur funkar det?
2020-08-12 Återkallelse av testamente

Alla besvarade frågor (82785)