Vad händer om ett av testamentsvittnena går bort innan testatorn?

2020-05-26 i Testamente
FRÅGA
Hej,Jag och min man har ett testamente som är bevittnat av två personer.Nu är en av vittnena avlidensedan ett år tillbaka. Är testamentet ändå giltigt eller behöver vi göra ett nytt testamente?Kan testamentet bevaras hemma eller ska det registreras och i så fall hos någon myndighet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser som reglerar din fråga hittar vi i ärvdabalken (ÄB).

Vad händer om ett av testamentsvittnena går bort innan testatorn?

För att ett testamente ska bli giltigt så krävs det att detta upprättas skriftligen samt bevittnas av två personer (10 kap. 1 § ÄB). Vittnenas närvaro och underskrift är avgörande för att testamentet ska vara giltigt. Om det skulle vara så att ett av vittnena går bort innan din make så får detta ingen betydelse för testamentets giltighet och din make behöver inte upprätta ett nytt testamente.

Ska testamentet registreras och vart kan det förvaras?

För testamenten så finns det inga krav på att dessa ska registreras för att vara giltiga. Det är inte heller möjligt att registreras testamenten hos Skatteverket eller domstol även om man skulle önska detta. Om du och din man inte vill förvara testamentet i er bostad så kan en god idé vara att överlåta detta till en tredje part som inte är arvtagare eller testamentstagare och därför helt opartisk. Detta kan ni göra antingen via någon som ni har stort förtroende för alternativt hos en juridisk byrå eller begravningsbyrå som erbjuder denna typ av tjänst.

Jag hoppas att detta gav dig svar på dina frågor och att mitt svar var till hjälp!

Vänligen,

Evelina Sjöberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2680)
2020-11-23 Kan testamente till gemensamma barns fördel inskränka efterlevande makens rätt till arv?
2020-11-23 Alla arvingar utom bröstarvingar kan uteslutas genom testamente
2020-11-23 Får farmor bevittna testamente där barnbarn är testamentstagare?
2020-11-22 Vad händer med underårigas arv?

Alla besvarade frågor (86480)