Vad händer om en person under 15 år begår brott?

2017-06-03 i Påföljder
FRÅGA
Om en ungdom (under 15år) kör bil och kör ihjäl en vän som sitter i samma bil.Vad blir det då för straff? Kommer personen få straff senare när han fyller 18?Eller vad säger lagen?Är det socialen som tar hand om personen? Och hur går den till?
SVAR

Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

En person som är under 15 år vid gärningstillfället får inte dömas till något straff, 1 kap 6 § Brottsbalken. Enligt det så kallade retroaktivitetsförbudet får ingen heller straffas i efterhand för en gärning som inte var straffbar när den förövades, vilket innebär att personen inte kommer att kunna få ett straff vid ett senare tillfälle.

Om socialnämnden fått kännedom om något som skulle kunna föranleda en åtgärd är de skyldiga att inleda en utredning om detta, 11 kap 1 § Socialtjänstlagen. Sådana åtgärder kan t.ex. vara stödsamtal, kontaktperson, familjebehandling osv. Om den unge eller dennes vårdnadshavare inte samtycker till åtgärd kan socialnämnden besluta att tvångsomhänderta den unge om denne utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att skadas genom brottslig verksamhet, 3 § Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Det är emellertid svårt för mig att uttala mig om detta då jag inte har alla omständigheter.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Annie Karlsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1574)
2021-09-21 Efter hur lång tid kan man bli villkorligt frigiven?
2021-09-16 När gallras uppgifter från belastningsregistret?
2021-09-09 Råder ett fängelseförbud om en brottslig gärning begåtts under allvarlig psykisk störning?
2021-08-31 För vilka påföljder gäller 2/3 regeln?

Alla besvarade frågor (95767)