Vad händer om en ny styrelse i en bostadsrättsförening inte registreras hos Bolagsverket?

Min fråga. Om man på bostadsrättsföreningens årsmöte valt en styrels där ordförande och nya styrelseledamöter inte blir registrerade till boverket. Är de oregistrerade ledamöterna då helt befriade från sina uppdrag och årsmötet beslut inte giltigt? De har då ingenting med föreningsansvaret att göra, kanske tom ovetande. Vid brf årsmöte blev jag och tre till valda till styrelsen. Vi hade konstituerande möte. Jag blev suppleant. Efter fyra händelselösa månader kontaktade jag ordförande. Hon svarade aggressivt att hon inte var registrerade hos boverket och alltså inte var ordförande. Alla uppgifter fick kassören ta hand om, hon hade suttit I styrelsen i flera år. Det var hon som skulle gjort registreringen. En ny suppleant valdes nyligen. När jag påpekade att jag fortfarande satt I styrelsen fick jag svaret att jag aldrig gjort det eftersom jag i inte varit registrerad. Röran är lite skrämmande. Jag har min bostadsrätt på försäljning nu. Är mest ute efter att få reda på vad som är rätt och fel. Jag vet att en brf styrelse måste registreras men vad gäller för årsmötesvalda styrelseledamöter som inte blir registrerade av någon obegriplig anledning. Hamnar de I någon form av limbo till boverket ell brf rätt ut det hela?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,


UTREDNING


Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är bostadsrättslagen (BRL) och lagen om ekonomiska föreningar (föreningslagen, EFL). Och det korta svaret på din huvudsakliga fråga lyder att den gamla styrelsens ansvar kvarstår tills registeringen av de nya styrelseledamöterna är gjord hos Bolagsverket. Följande kan anföras.


Beträffande föreningens ledning gäller, enligt 9 kap. 12 § BRL, bestämmelserna i 7 kap. EFL, dock med vissa i lagen angivna undantag. Och i 7 kap. 13 § EFL sägs att ändringar i styrelsens sammansättning har verkan först från den tidpunkt då anmälan om registrering enligt 44 § (i samma kapitel) kom in till Bolagsverket eller från den senare tidpunkt som anges i det beslut som anmälan grundar sig på.


Intill den ovan nämnda tidpunkten saknar utsedda personer den behörighet och det ansvar som följer med styrelseuppdraget. Notera också att en styrelseledamots avgång gäller först när den anmäls till Bolagsverket för registrering och detta alldeles oavsett orsak till avgången. Huruvida den i stadgarna föreskrivna mandattiden har löpt ut, att ledamoten självmant avgått eller om denne har entledigast i förtid är alltså utan betydelse.


En anmälan kan göras av bostadsrättsföreningen eller ledamoten själv. Och den anses i regel inkommen när den finns i verkets lokaler varför även e-post godtas, dock inte en muntlig anmälan. Vad en anmälan ska innehålla framgår för övrigt av 7 kap. 44 § EFL. Regelverket innebär alltså, precis som påpekats ovan, att avträdande styrelseledamot kan hållas ansvarig för händelser i bostadsrättsförenngen som legat utanför dennes kontroll.


Avslutande ord och ytterligare rådgivning


Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.


Notera dock att vi på straff- och skatterättens område endast ger viss typ av inledande rådgivning och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån åtar sig inte några sådana uppdrag fullt ut. I så fall behöver du vända dig till en byrå specialiserad på straff- respektive skatterätt.


Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.


Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Föreningar ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”