Vad händer om en bröstarvinge inte blir meddelad om förälders dödsfall?

2019-05-07 i Laglott
FRÅGA
Hej! Jag har inte kontakt med min far sedan barndomen och inte heller med några släktingar på hans sida. Han är inte längre gift med min mor och såvitt jag vet inte heller med mina halvsyskons mor. Vad händer om de skulle råka "glömma bort" att underrätta mig om hans död och jag sedan inte får reda på det förrän 1 år senare? Förlorar jag då rätten att begära ut min laglott? Det är ju inte mitt fel om ingen besvärar sig att underrätta mig om att han har avlidit. Jag bor utomlands och finns inte med i en svensk telefonnummertjänst men de bör kunna få reda på min utlandsadress via svenska Skatteverket.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om du som bröstarvinge har rätt att underrättas om din fars död.

Dödsbo

När en person dör bildas ett dödsbo som tar över alla personens tillgångar, avtal och skulder. Dödsbodelägare kan exempelvis vara en efterlevande make eller arvingar. Dödsbodelägarna förvaltar dödsboet tillsammans och beslutar gemensamt vad som ska göras, exempelvis sälja värdepapper eller en fastighet. Vilka som är dödsbodelägare fastställs först vid bouppteckningen.

Bouppteckning

En bouppteckning ska upprättas inom tre månader från dödsfallet och lämnas in till skatteverket senast en månad därefter. Bouppteckningen är en lista över tillgångar och skulder som den avlidne hade på dödsdagen och ska göras av två personer, så kallade bouppteckningsförrättare. Förrättaren får inte vara dödsbodelägare eller arvinge. Alla dödsbodelägare ska kallas till bouppteckningsförrättningen men man har ingen skyldighet att delta.

Laglott

För att du ska få ut din laglott måste du begära en jämkning av testamentet (7 kap. 3 § ärvdabalken). Detta sker genom att du antingen meddelar ditt anspråk till testamentstegarna eller att du väcker talan mot dem. Här finns inget formkrav men det är att rekommendera att ett sådant anspråk meddelas i skriftlig form.

Hur länge kan man begära sin laglott?

Begäran om jämkning kan framställas inom sex månader från att du fått ta del av delgivning av testamentet (7 kap. 3 § 3 st. ÄB). Testamentet ska delges arvingar genom överlämnande av testamentshandlingen. Om du inte begär jämkning inom dessa 6 månader har din rätt gått förlorad.

I ditt fall

Du är att betrakta som bröstarvinge i relation till din far och har alltså en omedelbar rätt till arv eller bodelning i dödsboet. Som bröstarvinge är man per automatik dödsbodelägare och har rätt att begära ut sin laglott. Som dödsbodelägare har du rätt att bli kallad till bouppteckningsförrättningen, vilket i förlängningen innebär att du har rätt att bli meddelat om dödsfallet. Tidsfristen för när du kan begära ut din laglott börjar gälla då du blivit delgiven om eventuellt testament. Det spelar alltså ingen roll att 1 år passerat sedan dödsfallet då det är tiden för delgivningen av testamentet som är relevant. Det faktum att du bor utomlands förändrar inte att du har rätt att bli delgiven.

Hoppas du fick svar på din fråga. Skulle du ha fler funderingar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Vänligen,

Emma Bergman
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (674)
2019-10-09 Är det möjligt att förändra laglottens storlek?
2019-10-03 Möjlighet att göra ett av tre barn arvlöst
2019-09-29 Bröstarvinges rätt till laglott
2019-09-01 Är det värt att undersöka om det finns tillgångar att ärva efter våra far trots testamente och äktenskapsförord?

Alla besvarade frågor (73744)