Vad händer om delgivning av testamente inte bestyrks av mottagare av testamente?

2019-07-24 i Testamente
FRÅGA
HejVad händer om delgivning av testamente inte bestyrks av mottagare av testamente?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att svara på din fråga kommer jag att kort använda mig av ärvdabalken (ÄB).

Vanligtvis sker en delgivning av testamente genom att en bestyrkt kopia av testamentet skickas till var och en av arvingarna. Respektive arvinge ska därefter bestyrka kopian och intygar att hen har tagit del av testamentet (ÄB 14 kap. 4 §). Om den som delges testamentet inte bestyrker att denna har sett testamentet behöver denna personen delges på annat sätt. Det skulle till exempel kunna handla om att en stämningsman överlämnar testamentet.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Allt gott!

Mimmi Johansson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2374)
2020-02-17 Testamentestolkning
2020-02-17 Avtalkonstruktion för ett framtida utköp.
2020-02-16 Måste man precisera egendom i ett testamente?
2020-02-14 Hur ska man gå tillväga om man vill göra tillägg i testamente?

Alla besvarade frågor (77145)