Vad händer när testamentstagare är avliden?

Vår son var gift då han gick bort och hans make ärvde allt efter honom. Nu skulle han få ärva en del av sin morfar enl testamente, men det arvet går väl inte vidare då han inte hade några barn?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag för din frågeställning är ärvdabalken (ÄB).

När testamentstagare är avliden och testamentet inte kan verkställas enligt dess skrivelse ska testamentet ges den tolkning som kan antas utgöra testatorns vilja. Om exempelvis din son var testamentstagare jämte två andra kan tolkningen exempelvis bli att övriga två testamentstagare delar på arvet istället för alla tre skulle göra det (11 kap. 1 § ÄB).

Om testamentstagaren skulle vara berättigad till arv även utan testamentet kommer arvsrätten enligt testamentet gå vidare till testamentstagarens barn (11 kap. 6 § ÄB).

Enligt vad du beskriver går arvet inte vidare eftersom din son inte hade några barn. I första hand ska man försöka tolka testamentet, men om det inte går kommer arvet att fördelas enligt den lagstadgade arvsordningen istället.

Med vänliga hälsningar


Jonna JohanssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning