FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder06/02/2018

Vad händer när man begår ett nytt brott under verkställande av villkorlig dom?

Om man har fått villkorlig dom år 2015 och det är fastställt av Hovrätten 2016 vad händer då om man på nytt år 2016 blir misstänkt för rattfylleri samt inte stanna på polismans tecken?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras i brottsbalken.

Nytt brott under verkställande av villkorlig dom

Inledningsvis framgår att vid villkorlig dom föreligger en prövotid på två år, räknat från dagen då rättens avgörande vinner laga kraft, du har därmed fortfarande prövotid för din villkorliga dom. Se 27 kap. 3 §.

Då man dömts till villkorlig dom och begår ett nytt brott efter domen vunnit laga kraft men innan påföljden har helt verkställts eller annars upphört ska rätten bestämma en ny påföljd för det nya brottet.

Rätten får även istället för att bestämma en ny påföljd för det nya brottet besluta om att den tidigare utdömda påföljden ska avse även den nya påföljden om skäl finns för det, alternativt undanröja den redan utdömda påföljden och döma till gemensam påföljd för den samlade brottsligheten. Detta framgår av 34 kap. 1 §.

Sammanfattningsvis om du i detta fall skulle dömas på nytt för exempelvis rattfylleri så ska rätten döma till en ny påföljd för det nya brottet. Rätten kan , om skäl finns, döma att din villkorliga dom ska avse även det nya brottet. Rätten kan även ändra din tidigare påföljd, din villkorliga dom, och döma för gemensam påföljd tillsammans med det nya brottet. Det är därmed svårt för mig att besvara hur det kommer se ut för dig i det fall att du skulle dömas för ett nytt brott då du fortfarande verkställer din tidigare påföljd.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, om inte är du välkommen att kommentera nedan så ska jag försöka förtydliga.

Vänlig hälsning,

Linn NybergRådgivare
Hittade du inte det du sökte?