Vad händer när en underårig begår ett brott?

2021-04-07 i Påföljder
FRÅGA
min lille bror på 13 år fick sin tredje polisanmälan av skolan för "misshandel" alltså bråkat med en annan elev. detta blir då hans tredje anmälan hos socialtjänsten med. vad kommer att hända, vilka konsekvenser kommer vi att få?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att kunna straffas för ett brott måste man ha fyllt 15 år (1 kap. 6 § BrB). I ditt fall är din lillebror endast 13 år, vilket betyder att han inte är straffmyndig och inte kan straffas för en påstådd misshandel. Misstänks en person under 15 år för ett brott ska detta i regel utredas ändå (31 § lag om särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare). Det som kommer hända är att en utredning och bedömning kommer att ske för att bestämma huruvida socialtjänsten ska fatta beslut om åtgärder i form av stöd och vård som den underårige kan behöva. Vad som skulle bli lämpligt i fallet beror helt enkelt på omständigheterna i just ert fall. Ni skulle kunna prata med socialtjänsten för att veta vilka eventuella åtgärder som skulle kunna erbjudas i ert fall.

Om du har fler frågor är du varmt välkommen att ställa dem till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Angelica Ruuth
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1489)
2021-04-16 Får man prick i registret vid ringa narkotikabrott?
2021-04-16 Hur länge är pricken kvar i registret?
2021-04-16 Vad innebär villkorlig dom?
2021-04-15 Kan man få fotboja om man överskrider kontaktförbud?

Alla besvarade frågor (91260)