Vad händer när en styrelseledamot inte beviljas ansvarsfrihet i en ideell förening?

2017-11-12 i Föreningar
FRÅGA
En styrelseledamot, kassör, i en ideell förening har stulit föreningens pengar och duperat övriga styrelseledamöter att finanserna var ok. Kan revisorer bevilja ansvarsfrihet för övriga styrelseledamöter som inte har känt till detta, kassören har nu avgått och kommer att bli polisanmäld, eller är det ansvarsfrihet för hela styrelsen eller inte någon som gäller?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det är viktigt att understryka att reglerna om ideella föreningar inte finns lagstadgade utan regleras genom praxis, rättsprinciper och doktrin. I vissa fall kan man tillämpa lagen om ekonomiska föreningar.

Ansvarsfrihet handlar om godkännande av de ansvarigas verksamhet i vissa företagsformer. Föreningsstämman i en ideell förening beslutar om en styrelse ska beviljas ansvarsfrihet för det gånga räkenskapsåret. Ansvarsfrihet beviljas individuellt vilket innebär att några styrelseledamöter kan beviljas ansvarsfrihet, medan andra vägras. Om er förening har en revisor ska hen i revisionsberättelsen rekommendera stämman att ge eller inte ge styrelsen ansvarsfrihet.

Om en tiondel av de röstberättigade medlemmarna i föreningen går emot förslaget att bevilja ansvarsfrihet kan inte ansvarsfrihet beviljas på en föreningsstämma. Vem som helst kan då under ett år stämma antingen hela styrelsen eller enskilda styrelseledamöter och kräva skadestånd för den förlust eller ekonomiska skada som dessa eller denna ska ha orsakat.

Med vänlig hälsning,

Lenita Pettersson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?