Vad gäller när bara den ena maken vill sälja huset?

2019-04-26 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej! Min man och jag har gått isär och ska nu sälja vårat hus! Vi är inte överens om vilken summa vi ska acceptera på budet! Han vill få ut mer och jag nöjer mig med mindre. Vad gäller om jag vill sälja och han inte?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer att besvara din fråga utifrån både utgångspunkten att äktenskapet mellan er är upplöst och utifrån utgångspunkten att det just nu pågår mål om äktenskapsskillnad mellan er. Alltså att inte äktenskapet som sådant ännu är upplöst. Detta gör jag för att inte missa något eftersom jag inte med full säkerhet kan tolka vilken av de som gäller i den fråga du ställer.

Dessutom kommer jag förutsätta att eftersom du skriver "vårat hus" huset tillhör er båda och att det alltså inte är någons enskilda egendom enligt 7 kap 2 § äktenskapsbalken (hädanefter ÄktB).

Om ni fortfarande är att anse som gifta

Äktenskapsbalken kommer att gälla som utgångspunkt i det fall äktenskapet ännu inte är formellt upplöst genom att det fortfarande föreligger betänketid, eller att någon annan anledning medför att äktenskapet ännu inte är upplöst enligt 5 kap ÄktB.

Den ena maken får inte utan den andra makens skriftliga samtycke (7 kap 5 § tredje stycket ÄktB) sälja makarnas gemensamma bostad enligt 7 kap 5 § första stycket första punkten ÄktB. Med gemensam bostad menas bland annat en bostad (kan vara fast egendom, bostadsrätt eller hyresrätt) som någon av er eller båda äger eller innehar och som ni båda bor i och som innehas huvudsakligen för det ändamålet (7 kap 4 § första stycket ÄktB). Jag förutsätter alltså att det är fråga om en sådan bostad här.

Däremot finns det ett undantag från detta i 7 kap 5 § andra stycket som säger att samtycke inte krävs från den andra maken om bostaden är den ena makens enskilda genom att ett arv, gåva eller testamente föreskrivit det (7 kap 2 § 2-4 punkterna), vilket jag förutsätter att det inte är fråga om.

Om undantaget inte är tillämpligt blir följden att bostaden inte får säljas utan att båda makarna samtycker till det.

Om äktenskapet är upplöst

I det fall äktenskapet är upplöst äger ni alltså varsin del av bostaden genom att ni delat upp ert giftorättsgods mellan er. Detta om inte någon av er har fått erhålla bostaden enligt 11 kap 8 § ÄktB, men eftersom du säger "vårat hus" förutsätter jag att ni äger en varsin del av bostaden.

Bostaden ägs då genom samäganderätt som regleras i samäganderättslagen enligt dess 1 §.

Vad som gäller då är att du har rätt att ansöka vid tingsrätten om att bostaden ska bjudas ut på försäljning genom offentlig auktion enligt 6 § samäganderättslagen. Bostaden kan då alltså, efter tingsrättens beviljande, säljas trots att din förre make inte samtyckt.

För att tingsrätten ska neka din begäran krävs att din förre make visar synnerliga skäl emot att bostaden skulle säljas.

Om tingsrätten beviljar din begäran kommer en god man att utses som har hand om försäljningen och som sedan delar ersättningen mellan er enligt 8 § samäganderättslagen

Sammanfattning

I det fall ni fortfarande är gifta krävs den andra makens skriftliga samtycke för att sälja huset, om det inte är så att huset är din enskilda egendom genom att du erhållit det genom arv gåva eller testamente. Om ni inte länge är gifta kan du ansöka hos tingsrätten om att huset ska säljas mot din förre makes samtycke.

Jag hoppas mitt svar varit till nytta!

Med vänliga hälsningar,


Jesper Horndahl
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3463)
2020-06-03 Dold samäganderätt
2020-06-02 Kan jag som ensam vårdnadshavare själv ansöka om pass till mitt barn?
2020-06-02 Ska förskott på arv ingå i bodelningen?
2020-05-31 Kronofogdens hjälp med avhysning från bostad

Alla besvarade frågor (80676)